Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
รู้จักไทยประกันชีวิต
หน้าแรก > รู้จักไทยประกันชีวิต > ดูแลคุณตลอดไป > รางวัลแห่งเกียรติยศคนไทย > ด้านบริหารองค์กร

 

Thailife รางวัล Brand of the Year ประจำปี 2017 - 2018
รางวัล Brand of the Year ประจำปี 2017 – 2018 จากสถาบัน World Branding Forum (WBF) ประเทศอังกฤษ จากการโหวตของสาธารณชนด้านมูลค่าของแบรนด์และการวิจัยตลาดผู้บริโภค โดยไทยประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิตเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ณ พระราชวัง Kensington ประเทศอังกฤษ

 

Thailife ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน มาตรฐาน Information Security Management System – ISO/IEC 27001:2013
จากโครงการ Data Center ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ประจำปี 2560 จากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่

 

Thailife รางวัล World Finance ประเภท บริษัทประกันชีวิตดีเด่นแห่งปี 2016
เป็นบริษัทประกันชีวิตของไทยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัล Best Life Insurance Company of the Year 2016 จากสถาบัน  World Finance Insurance Awards 2016 ประเภท Insurance Company of the Year หรือบริษัทประกันชีวิตยอดเยี่ยมแห่งปี 2016 จากนิตยสาร World Finance ซึ่งเป็นนิตยสารการเงินชั้นนำในยุโรปของประเทศอังกฤษ

 

Thailife รางวัล Company of the Year 2016,  International Business Awards 2016  (Stevie Awards), USA
รางวัล Company of the Year 2016  ระดับ Bronze level  ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งจัดโดยสถาบัน International Business Awards ประเทศสหรัฐอเมริกา
Thailife รางวัล Most Innovative Company of the Year 2016 , International Business Awards 2016  (Stevie Awards), USA
รางวัล Most Innovative Company of the Year 2016  ระดับ Bronze level  ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งจัดโดยสถาบัน International Business Awards ประเทศสหรัฐอเมริกา
Thailife รางวัล Customer Service department of the year 2016 International Business Awards 2016  (Stevie Awards), USA
รางวัล  Customer Service department of the year 2016  ระดับ Bronze level   ซึ่งจัดโดยสถาบัน International Business Awards ประเทศสหรัฐอเมริกา
Thailife รางวัล Superbrands Thailand  ประจำปี 2016
ด้วยการดำเนินงานที่โดดเด่น การตลาดที่แข็งแกร่ง การเป็นองค์กรที่มั่นคงยาวนานกว่า 74 ปี จนสามารถครองใจผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี2559 ได้รับรางวัล Superbrands จากสถาบัน Superbrands  ประเทศไทย   ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับด้านแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่งที่สุด ซึ่งวัดผลจากการโหวตโดยนิตยสาร The Consumers, Marketeers, Branding, ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ และ สมาชิกสภาคุ้มครองผู้บริโภคประเทศไทย 
Thailife รางวัล Best Life Insurance Company 2016 Thailand, IFM Awards 2016
รางวัล  Best Life Insurance Company, 2016 Thailand  จัดโดยนิตยสาร International Finance Magazine ซึ่งเป็นนิตยสารทางการเงินระหว่างประเทศ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล การวิเคราะห์ และข้อมูลเชิงลึกสำหรับชุมชนการเงินทั่วโลก มีสำนักงานใหญ่ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

 

Thailife รางวัลบริษัทบริหารจัดการดีเด่นอันดับ 2
บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2557  โดยเป็นบริษัทที่มีเสถียรภาพทางการเงินแข็งแกร่ง ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมุ่งมั่นสร้างสรรค์แบบประกันและบริการที่เอื้อประโยชน์ต่อลูกค้า ตลอดจนบำเพ็ญกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างแท้จริง Second prize for outstanding life insurance company management by Office of Insurance Commission 

 

Thailife รางวัลศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาดีเด่น
รางวัล “ศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น”จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ โดยพิจารณาจากมาตรฐานในการให้บริการ และแก้ไขปัญหาของผู้บริโภค Thai Life Insurance received the Outstanding Call Center Award from Consumer Protection Board (CPB) and Management System Certification Institute (Thailand) (MASCI) 

 

Thailife รางวัล World Finance ประเภท บริษัทประกันชีวิตดีเด่นแห่งปี 2014 
เป็นบริษัทประกันชีวิตของไทยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัล World Finance Insurance Awards 2014 ประเภท Insurance Company of the Year หรือบริษัทประกันชีวิตยอดเยี่ยมแห่งปี 2014 จากนิตยสาร World Finance ซึ่งเป็นนิตยสารการเงินชั้นนำในยุโรปของประเทศอังกฤษ

 

Thailife รางวัล International Star Awards for Quality ระดับ Platinum
รางวัล International Star Awards for Quality ระดับ Platinum จากสถาบัน Business Initiative Directions (BID) ประเทศสเปน มอบให้แก่บริษัทที่มีประสบความสำเร็จด้านการบริหารจัดการ, คุณภาพ, ความเป็นผู้นำ และความเป็นเลิศทางธุรกิจ ซึ่งไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งเดียวของไทยที่ได้รับรางวัล ท่ามกลางบริษัทชั้นนำอื่นๆอีก 58 ประเทศทั่วโลก

 

Thailife รางวัล International Quality Crown Awards 2013 ระดับ Diamond
รางวัล International Quality Crown Awards 2013 ระดับ Diamond จากสถาบัน Business Initiative Directions (BID) ประเทศสเปน ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับบริษัทที่มีคุณภาพในระดับสากล

 

 

ไชย ไชยวรรณ ผู้บริหารแห่งปี รางวัลสุดยอดผู้บริหารแห่งปี กลุ่มธุรกิจประกันชีวิต STEVIE AWARD WINNER Excutive of the Year Insurance
รางวัลสุดยอดผู้บริหารแห่งปี กลุ่มธุรกิจประกันชีวิต หรือ Stevie Awards จากสหรัฐอเมริกา มอบแก่คุณไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นรางวัลออสการ์ของภาคธุรกิจที่มีบริษัทจากทั่วโลกส่งเข้าประกวด โดยเป็นผู้บริหารคนไทยในธุรกิจประกันชีวิตคนแรกที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จากผู้เข้าประกวดในธุรกิจประกันชีวิตทั่วโลก
 
Thailife รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 แปดปีซ้อน (ปี 2545-2552)
เป็นบริษัทประกันชีวิตเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 แปดปีซ้อน ประกอบด้วย รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 ประจำปี  2545, 2546, 2547, 2548, 2550, 2551, 2552 ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดของธุรกิจ และรางวัลเกียรติยศบริษัทประกันชีวิต ที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2549 และ 2552 จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 
Thailife World Finance Insurance Awards 2013

รางวัล World Finance Insurance Awards 2013
เป็นบริษัทประกันชีวิตของไทยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัล World Finance Insurance Awards 2013 ประเภท Insurance Company of the Year หรือบริษัทประกันชีวิตยอดเยี่ยมแห่งปี 2013 จากนิตยสาร World Finance ซึ่งเป็นนิตยสารการเงินชั้นนำในยุโรปของประเทศอังกฤษ

 
award รางวัล สุดยอดบริษัทประกันชีวิตแห่งปี ประจำปี 2547
เป็น 1 ในกว่า 500 บริษัทประกันวินาศภัยทั่วโลก และเป็นบริษัทประกันชีวิตของไทยเพียงแห่งเดียว ที่ได้รับรางวัลสุดยอดบริษัทประกันชีวิตแห่งปี จากการประกวด
Asia Insurance Industry Awards 2004 ประเทศสิงคโปร์
 
Thailife Trusted Brand Gold 8 ปีซ้อน

รางวัล Trusted Brand ระดับ Gold 10 ปีซ้อน (2547 – 2556)
รางวัลที่สะท้อนให้เห็นว่าไทยประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีความน่าเชื่อถือ มีภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นที่รู้จักของคนไทยและคนในแถบภูมิภาคเอเชียมากที่สุดแบรนด์หนึ่ง โดยการสำรวจจากการโหวตคะแนนของผู้อ่านนิตยสาร Reader's Digest และ AC Neilsen Media Research

 
Thailife เกียรติบัตรการจัดอันดับความมั่นคงทางการเงินระดับ A-
ปี 2548 จนถึงปัจจุบันได้รับการปรับอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน จากระดับ BBB+ เป็น Aไมนัส (A-) ซึ่งเป็นเกณฑ์สูงสุดของธุรกิจในไทย จากสถาบันจัดอันดับเครดิต Standard & Poor's
 
Thailife

ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2551
เป็นรางวัลที่หอการค้าไทย มอบให้ในฐานะเป็นองค์กรที่นำหลักบรรษัทภิบาล มาใช้ในการบริหารงาน และสามารถพัฒนาองค์กรให้ได้รับการยอมรับเชื่อถือ

 
Thailife good governance

รางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น ประจำปี 2553
รางวัลที่สะท้อนถึงการเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบาล โดยยึดหลักความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สุจริต

 
Thailife รางวัล Superbrands ประจำปี 2547
ด้วยการดำเนินงานที่โดดเด่น การตลาดที่แข็งแกร่ง การเป็นองค์กรที่มั่นคงยาวนานกว่า 62 ปี จนสามารถครองใจผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2547 ได้รับรางวัล Superbrands จาก Superbrands International ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับ ด้านแบรนด์ของประเทศอังกฤษที่มีเครือข่ายอยู่ในประเทศต่างๆ 40 ประเทศทั่วโลก
 
Thailife MAT Popular
รางวัล MAT Popular ประจำปี 2549
ได้รับคัดเลือกให้เป็นแบรนดีที่ทำการตลาดได้โดนใจ หรือ MAT Popular Votes จากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โดยพิจารณาจากนโยบายด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ของบริษัทฯ ภายใต้แนวคิด "บริษัทคนไทยเพื่อคนไทย"
 
Thailife รางวัลบริษัทดีเด่นแห่งปี 3 ปีซ้อน (ปี 2530-2532)
รางวัลบริษัทดีเด่นแห่งปี ประเภทธุรกิจประกันชีวิต ประจำปี 2530, 2531 และ 2532 จากคณะกรรมการพิจารณาบริษัทดีเด่นแห่งปี ซึ่งประกอบด้วย
ผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย หอการค้าไทย สมาคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรมประชาสัมพันธ์ และหนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ
 
Thailife

รางวัลผลการตลาดดีเด่นอันดับ 1 ประจำปี 2530 และ2531
รางวัลผลการตลาดดีเด่นอันดับ 1 ประเภทบริการ ประจำปี 2530 / 2531 และรางวัลรองชนะเลิศผลการตลาดดีเด่น ประเภทบริการ ประจำปี 2532 / 2533
จากคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

 
Thailife

รางวัลบริการดีเด่น ประจำปี 2531
รางวัลบริการดีเด่น ประจำปี 2531 จากคณะกรรมการพิจารณารางวัลบริการดีเด่น ร่วมกับหนังสือพิมพ์พื้นฐาน

 
Thailife รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังข์เงิน ประจำปี 2531
รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังข์เงิน สาขาเสริมสร้างสวัสดิภาพสังคม ประจำปี 2531 จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
 

 

 

 

 

 

รู้จักไทยประกันชีวิต

ดูแลคุณตลอดไป

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร