Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
ลูกค้าของเรา
หน้าแรก > ลูกค้าของเรา > บุคคล > บัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย

บัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย

 

ทางเลือกในการชำระเบี้ยประกันภัย                                                                                                        

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอมอบบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยรูปแบบใหม่  เพื่อให้ท่านได้รับสิทธิประโยชน์จากการใช้บัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยมากกว่าเดิม  โดยอำนวยความสะดวกให้ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลเบี้ยประกันภัยที่ต้องชำระ และแสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย ณ จุดที่รับชำระ


บัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย                                                                                                                                       

               

            Barcode เพื่อชำระเบี้ยประกันภัย  โดยลูกค้าสามารถนำบัตรไปแสดงเพื่อชำระเบี้ยประกันภัยที่ เคาน์เตอร์ เซอร์วิส (สำหรับเบี้ยประกันภัยไม่เกิน 30,000 บาท/กรมธรรม์) และที่ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย และธนาคารทหารไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ (ไม่จำกัดจำนวนเบี้ยประกันภัย) ด้วยระบบ Online


               QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลการชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไป  เพียงลูกค้าใช้โทรศัพท์ Smart Phone หรือ Tablet ที่มี Application QR Code Reader ทำการสแกน QR Code บนบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย  ลูกค้าจะทราบข้อมูลกำหนดชำระเบี้ย และจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ต้องชำระทันที โดยไม่ต้องรอใบแจ้งเตือนเบี้ยประกันภัยถึงกำหนดชำระ


ลูกค้าของเรา

บุคคล

องค์กร

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร