Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
แบบประกันที่น่าสนใจ
หน้าแรก > แบบประกันที่น่าสนใจ > แบบประกันชีวิตออนไลน์

แบบประกันชีวิตออนไลน์

กว่า 70 ปีที่ผ่านมา ไทยประกันชีวิตมุ่งมั่นคิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนากรมธรรม์ประกันชีวิตแบบต่างๆ ของบริษัทให้มีความเหมาะสม ตามเจตจำนงของผู้เอาประกัน ทุกครอบครัวคนไทย โดยยึดหลักแห่งความสอดคล้อง และความสามารถในการชำระเบี้ยประกัน ทั้งนี้เพื่อให้กรมธรรม์ของไทยประกันชีวิตสามารถสนองตอบต่อทุกความ ต้องการของประชาชน ได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกฐานะ และทุกอาชีพ

ปัจจุบันเรามีกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้รับความนิยม ครอบคลุมทุกด้าน ทั้ง การออมทรัพย์ การประกันชีวิต ประกันสุขภาพ พร้อมที่จะเป็นหลักประกันให้กับทุกครอบครัว คนไทยโดยแบ่งออกเป็นกรมธรรม์แบบต่างๆ ดังนี้

สนใจทำประกันชีวิต

เลือกแบบประกันชีวิตที่คุณสนใจ

ซื้อประกันชีวิตออนไลน์วันนี้ กับ 7 แผนประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุยอดนิยม

แผนค่ารักษาพยาบาลโรคร้ายแรง
(มีคืน)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
  • โรคมะเร็ง รีฟันด์
  • โรคร้ายแรง รีฟันด์
   (ไม่มีโรค มีคืน)
สนใจทำประกันชีวิต

แผนค่ารักษาพยาบาลรายวัน
(มีคืน)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
  • ไทยประกันชีวิต “เติมเงินยามป่วย”
สนใจทำประกันชีวิต

แผนคุ้มครองอุบัติเหตุ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
  • พี.เอ. บียอนด์ สมาร์ท โปรเทคชั่น
สนใจทำประกันชีวิต

แผนเพื่อการออมทรัพย์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
  • ไทยประกันชีวิตยิ้มรับทรัพย์ 10/5
  • ไทยประกันชีวิตยิ้มรับทรัพย์ 15/5
  • สุขทวี 15/10
สนใจทำประกันชีวิต

แผนเพื่อการลดหย่อนภาษีตอบโจทย์แสนแรก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
  • ธนทวี1 10/5
  • สุขทวี 15/10
  • ไทยประกันชีวิตยิ้มรับทรัพย์ 15/5
  • ไทยประกันชีวิตยิ้มรับทรัพย์ 10/5
สนใจทำประกันชีวิต

แผนเพื่อการลดหย่อนภาษีตอบโจทย์สองแสนหลัง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
  • ทรัพย์บำนาญ 55,60,65 ชำระเบี้ย 5 ปี
สนใจทำประกันชีวิต

แผนเพื่อผู้สูงอายุ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
  • พีเอ. โบรกเกน โบน
  • พีเอ. โบรกเกน โบน แอดวานซ์
   (ลูกกตัญญู)
  • มรดกเพิ่มพูน (เพื่อผู้สูงอายุ)
สนใจทำประกันชีวิต

แผนเพื่อความคุ้มครองระยะยาวมรดกลูกหลาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
  • ทรัพย์ปันผล 85/10
สนใจทำประกันชีวิต

แผนเพื่ออนาคตการศึกษา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
  • Easy วัยเรียน
  • ไทยประกันชีวิต “เพื่อลูกสุดรัก”
สนใจทำประกันชีวิต

แบบประกันที่น่าสนใจ

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร