Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
แบบประกันที่น่าสนใจ

Easyวัยเรียน

แผนเพื่ออนาคตการศึกษา

Easy วัยเรียน

สนใจทำประกันชีวิต

เพราะอนาคตการศึกษาของบุตรต้องแน่นอนชัดเจน

เลือกวางแผนอนาคตการศึกษาให้บุตรอย่างฉลาด

ได้ทั้งเงินแบ่งเบาภาระค่าเทอม และ เงินก้อน เพื่อต่อยอดอนาคตการศึกษา

ทั้งหมดกังวล แม้เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็มั่นใจได้ว่าแผนการศึกษาของบุตรจะไม่สะดุด

 

วางแผนประกันอนาคตการศึกษาไว้แต่เนิ่นๆ รับผลตอบแทนสูงสุด รวม 300%*

แบ่งเบาภาระค่าเทอม    ระหว่างสัญญารับเงินคืน 25%*  
รวม 8 ครั้ง
รับเงินก้อนเพื่อสานต่ออนาคต  บุตรอายุครบ 22 ปี รับเงินคืน 100%*
บุตรได้รับผลประโยชน์ครบถ้วนตามแผน   แม้เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด  
กับบุพการีผู้ชำระเบี้ย

 

ผลประโยชน์

  • กรณีมีชีวิตอยู่

 

- เงินคืนระหว่างสัญญา 25%*ตั้งแต่อายุครบ 15 ปี ถึงอายุครบ 22 ปี รวม 8 ครั้ง

  หรือรวม 200%*

- ครบกำหนดสัญญาเมื่อบุตรอายุครบ 22 ปี รับเงินคืน 100%*

- รวมตลอดสัญญารับเงินคืน 300%

 

  • ˜กรณีเสียชีวิต

- ปีกรมธรรม์ที่ 1 และ 2 จ่าย 110% ของเบี้ยประกันที่ชำระมาทั้งหมด

- ปีกรมธรรม์ที่ 3 ถึงผู้เอาประกันอายุครบ 22 ปี จ่าย 300%*

 

  • ˜คุ้มครองสัญญาแนบท้าย คบ. ผู้ปกครอง (ผู้ชำระเบี้ยประกัน)

หากผู้ปกครองเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ภายในระยะสัญญากรมธรรม์ บริษัทฯ จะยกเว้นเบี้ยประกันภัยงวดที่ครบกำหนดชำระ

ภายหลังจากวันที่ผู้ปกครองเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา

บุตรยังได้รับประโยชน์คงเดิม

 

  • ˜ข้อยกเว้นความคุ้มครองที่คุณควรทราบ

- ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย ด้วยใจสมัครภายใน 1 ปีนับแต่วันทำสัญญา

- ถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

 

*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เงื่อนไข

  • บุตร
อายุรับประกัน บุตรอายุตั้งแต่ 15 วัน – 10 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน ชำระเบี้ยจนบุตรอายุครบ 15 ปี และคุ้มครองไปจนบุตรอายุ 22 ปี
การชำระเบี้ยประกัน   รายปี ราย 6 เดือนราย 3 เดือน และรายเดือน
  • ผู้ปกครองผู้ชำระเบี้ย (ซื้อสัญญาพิเศษเพิ่มเติม คบ.)
ผู้ชำระเบี้ยประกัน ต้องเป็นบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
อายุรับประกัน ผู้ปกครองผู้ชำระเบี้ย ต้องมีอายุ 20-50 ปี

บริการเสริม

-    ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์   บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์

     และการเดินทางทุกที่ทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

     เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้าไทยประกันชีวิตเท่านั้น

-    คลับไทยประกันชีวิต  สิทธิประโยชน์หลากหลาย เฉพาะลูกค้า

     ไทยประกันชีวิต ด้วยความใส่ใจปรารถนาดูแล เติมเต็มชีวิตให้มีแต่สิ่งดีๆ และความสุข

-    iService บริการออนไลน์เพิ่มความสะดวกสบายให้คุณยิ่งขึ้นอย่างง่ายดาย

     ผ่านทางเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็น การดูข้อมูลกรมธรรม์ การเปลี่ยนแปลงที่อยู่

     การขอใบแจ้งชำระเบี้ยประกัน การขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกัน

     เพื่อลดหย่อนภาษี และบริการอื่นอีกมากมาย

 

แบบประกันชีวิตออนไลน์

แผนเพื่ออนาคตการศึกษา

แผนเพื่อความคุ้มครองระยะยาวมรดกลูกหลาน

แผนเพื่อผู้สูงอายุ

แผนเพื่อการลดหย่อนภาษีตอบโจทย์สองแสนหลัง

แผนเพื่อการลดหย่อนภาษีตอบโจทย์แสนแรก

แผนเพื่อการออมทรัพย์

แผนคุ้มครองอุบัติเหตุ

แผนค่ารักษาพยาบาลรายวัน(มีคืน)

แผนค่ารักษาพยาบาลโรคร้ายแรง(มีคืน)

กรุณาฝากข้อมูล
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ชื่อ:
สกุล:
เบอร์โทรศัพท์มือถือ:
วันเดือนปีเกิด:
อีเมล:

แบบประกันที่น่าสนใจ

Easyวัยเรียน

เพื่อลูกสุดรัก

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร