Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
แบบประกันที่น่าสนใจ
หน้าแรก > แบบประกันที่น่าสนใจ > แบบประกันเพื่อการลงทุน > ทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น(ยูนิตลิงค์) > ทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น 99/1 (ยูนิตลิงค์)

ทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น 99/1 (ยูนิตลิงค์)แบบประกันควบการลงทุนทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น(ยูนิตลิงค์)

Insurance Cover

ทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น 99/1 (ยูนิตลิงค์)

"ตอบโจทย์ด้านการออมของคุณ"

ประกันชีวิตที่ ให้ความคุ้มค่าด้านการออมเงินสูงกว่า ที่เคยมี ให้คุณมี อิสระในการวางแผนทางการเงินและการลงทุน สามารถจัดสรรการลงทุนให้ตรงกับรูปแบบชีวิตของคุณ ปรับเพิ่ม/ถอนเงินลงทุนได้ตลอดเวลา พร้อมโอกาสได้ รับผลตอบแทนที่สูงกว่า จากหลากหลายกองทุนที่บริษัทฯ คัดสรรมาเป็นอย่างดี ควบคู่ความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา

 • หมดกังวล...จ่ายเบี้ยฯ ครั้งเดียว
  พร้อมเพิ่ม/ถอนเงินลงทุน(*) ได้ตลอดเวลา
 • เน้น...การออมเงิน เพื่อตอบทุกโจทย์ของชีวิต
  เป็นได้ทั้งทุนสำรองยามฉุกเฉิน ทุนการศึกษาของบุตรหลาน
  และเตรียมพร้อมเพื่อยามเกษียณ ฯลฯ
 • เน้น...การลงทุน พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนสูง
  จากหลายกองทุนที่บริษัทฯ คัดสรรมาเป็นอย่างดี
 • เลือก...รับอิสระในการลงทุน
  บริษัทฯ จะช่วยวางแผนการลงทุนด้วยกองทุนแนะนำ 3 รูปแบบ
  หรือเลือกจัดสรรการลงทุนให้ตรงกับรูปแบบการใช้ชีวิตได้ตาม
  ที่ต้องการ

 • (*)ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเพิ่มการลงทุนผ่านเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษและการถอนเงินลงทุนบางส่วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด “เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น”

 

อายุรับประกัน

1 เดือน – 70 ปี
 

เบื้อประกันภัยหลัก

เบื้ยประกันภัยชำระครั้งเดียวไม่น้อยกว่า 100,000 บาท
 

เบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ

เบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ (Top Up) ไม่น้อยกว่า 10,000 บาทต่อครั้ง และต้องไม่เกิน 120 ล้านบาทต่อปี
กรมธรรม์
 

จำนวนเงินเอาประกันภัย

110% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว
 

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ (ถ้ามี) และจำนวนที่มากกว่าระหว่าง
1) 110% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว หักมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียวที่ถอนสะสมจากกรมธรรม์ (ถ้ามี)
2) มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว + 10% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่านควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ค่าการประกันภัย และเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ ชั่วคราวเนื่องจากสุขภาพ (ถ้ามี) จะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่ จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดี กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172)
 • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์ สูงสุดของท่าน
ผู้เอาประกันภัยสามารถชำระเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1) ผ่านธนาคาร (ด้วยเงินสด เว็บไซต์ธนาคารผ่านเครื่อง ATM)
2) เคาร์เตอร์เซอร์วิส
3) ที่ทำการไปรษณีย์ (PAY AT POST)
4) mPay STATION จุดชำระเงินของ AIS
5) สาขาไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ

*เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขปและขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครอง อย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น
บริการที่มากกว่าประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์*

ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือ
ฉุกเฉินทางการแพทย์ และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์*

ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์*

บริการสำรองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นให้กับผู้เอาประกัน

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*

หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 10 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*

บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเองผ่าน www.thailife.com

คลับไทยประกันชีวิต*

เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้กับลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ 1120

แบบประกันที่น่าสนใจ

ทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น 99/1 (ยูนิตลิงค์)

ทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น 99/99 (ยูนิตลิงค์)

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร