Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
แบบประกันที่น่าสนใจ
หน้าแรก > แบบประกันที่น่าสนใจ > แบบประกันไทยประกันชีวิต > แผนการสร้างสวัสดิการ > มะเร็ง รีฟันด์

มะเร็ง รีฟันด์

แบบประกันที่น่าสนใจแผนการสร้างสวัสดิการ

สร้างสวัสดิการให้แก่ตัวท่านและครอบครัว
ด้วยการประกันชีวิต ที่ให้ความคุ้มครอง
ครอบคลุมในทุกภาวะวิกฤติของชีวิต

Insurance Cover

มะเร็ง รีฟันด์

"ไม่มีเคลมมะเร็ง...
    คืนเบี้ยประกันภัยปีสุดท้าย"

จากข้อมูลสถิติการเสียชีวิตของคนไทยล่าสุด พบว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุที่คร่าชีวิตคนไทยมากเป็นอันดับ 1 โดยมีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีจำนวนผู้ป่วยที่กำลังเข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรคมะเร็งอีกจำนวนมาก และมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลค่อนข้างสูง โดยปัจจุบันโรคมะเร็งก็ถือเป็นความท้าทายของวงการแพทย์ทั่วโลก ในการคิดค้นวิธีการรักษาและป้องกัน

"มะเร็ง ห้ามไม่ได้... แต่เตรียมค่ารักษาได้" บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็ง จึงได้พัฒนาแบบประกัน "มะเร็ง รีฟันด์" ขึ้นมา เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างหลักประกันชีวิตและโรคมะเร็ง ช่วยคลายความกังวลกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่อาจจะเกิดขึ้นได้

  • กรมธรรม์ประกันมะเร็งฉบับแรกของธุรกิจฯ ที่คืนเบี้ยประกันภัยหากไม่มีเคลมมะเร็ง
  • ตรวจพบมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ จ่ายทันที 100% ของทุนคุ้มครอง
  • เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวันกรณีผู้ป่วยใน วันละ 1,000 บาท
  • คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี 100,000 บาท
  • ไม่ตรวจสุขภาพ
มะเร็ง รีฟันด์
ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3
1. กรณีเสียชีวิต 100,000 100,000 100,000
2. การจ่ายเงินทดแทนสำหรับโรคมะเร็ง
   2.1 โรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ
       (ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง)
   2.2 โรคมะเร็งผิวหนัง

300,000

30,000

500,000

50,000

1,000,000

100,000
3. การจ่ายเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล
   รายวัน* (วันละ)
1,000 1,000 1,000
หากไม่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทนสำหรับโรคมะเร็ง (ผลประโยชน์ข้อ 2)
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ปี
บริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัย 1 ปี ให้แก่ผู้เอาประกันภัย ในวันครบกำหนดสัญญา

หมายเหตุ

* ทั้งกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย โดยชดเชยสูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

 

คุณสมบัติ

เพศชาย/หญิง อายุ 16 – 60 ปี
 

ระยะเวลาเอาประกันภัย

5 ปี
 

ระยะเวลาการชำระเบี้ย

5 ปี
 

ชำระเบี้ยประกันภัย

รายปีเท่านั้น
 

การตรวจสุขภาพ

ไม่ตรวจสุขภาพ แต่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย
  • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
  • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
  • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
*เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขปและขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครอง อย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น
บริการที่มากกว่าประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์*

ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือ
ฉุกเฉินทางการแพทย์ และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์*

ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์*

บริการสำรองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นให้กับผู้เอาประกัน

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*

หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 10 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*

บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเองผ่าน www.thailife.com

คลับไทยประกันชีวิต*

เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้กับลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ 1120

แบบประกันที่น่าสนใจ

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร