Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
แบบประกันที่น่าสนใจ

เกษมปันผล 10/10

แบบประกันที่น่าสนใจแผนประกันโครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุข (กบข.)

เพิ่มความอบอุ่นใจให้แก่กัน ด้วยหลักประกันอันมั่นคง

Insurance Cover

เกษมปันผล 10/10

"คุ้มค่าการออม... คุ้มครองมั่นคงเพื่ออนาคต"

หนึ่งสิ่งสำหรับการเริ่มต้นวางแผนอนาคตทางด้านการเงินที่ให้ผลประโยชน์ที่คุ้มค่า ด้วยหลักประกันที่มีการชำระเบี้ยประกันแบบสบายๆ พร้อมกับคุ้มครองความมั่นคงให้กับชีวิต ด้วยการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับคุณและคนที่คุณรัก


แบบประกัน "เกษมปันผล 10/10" นับเป็นอีกหนึ่งแบบประกันที่ให้ผลตอบแทนรวดเร็วทุกๆ ปี ต่อเนื่องตลอดสัญญา ซึ่งสามารถนำเงินส่วนตอบแทนไปชดเชยในแผนการใช้จ่ายต่างๆ ในอนาคต ควบคู่ความคุ้มครองชีวิตมั่นคงตลอดสัญญาและสามารถนำเบี้ยประกันภัยไปหักลดหย่อนภาษี

 • สร้างหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตให้ตนเองและครอบครัว
 • อัตราเบี้ยประกันภัยต่ำ เทียบกับความคุ้มครองอันคุ้มค่า
 • รับเงินคืนระหว่างสัญญาทุกปี
 • ตอบโจทย์และแบ่งเบาภาระได้ทุกแผนการในอนาคต
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้
 • 1

  รับเงินคืน 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  ทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 จนถึงวันครบกำหนดสัญญา

 • 2

  ครบกำหนดสัญญา

  - รับเงินคืน 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 • 3

  เสียชีวิตระหว่างสัญญา

  - รับจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มากกว่า

ผลประโยชน์แบบประกัน ผู้เอาประกันภัย เพศชาย อายุ 40 ปี จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินเอาประกันภัย 300,000
ชำระเบี้ยประกันภัยปีละ
รวมชำระเบี้ยประกันภัยทั้งหมด (37,860 X 10 ปี)
37,860
378,600
ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่
1. รับเงินคืน 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีที่ 1 จนถึง
   วันครบกำหนดสัญญา (รวม 10 ครั้ง)

2. รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
รวมผลประโยชน์สูงสุดตลอดสัญญา

30,000

360,000
390,000
ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัย 11,400
คุ้มครองชีวิต รับจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มากกว่า 300,000

หมายเหตุ

*บริษัทฯ จะแจ้งอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดสัญญา

 

อายุรับประกัน

1 - 70 ปี
 

ระยะเวลาคุ้มครอง

10 ปี
 

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

10 ปี
 

จำนวนเงินเอาประกันภัย

ขั้นต่ำ 50,000 บาท
 

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, รายเดือน
 • กบข. มิได้เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียในการจำหน่าย และบริการของบริษัทฯ แต่อย่างใด
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ ภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172)
 • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
*เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขปและขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครอง อย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น
บริการที่มากกว่าประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์*

ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือ
ฉุกเฉินทางการแพทย์ และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์*

ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์*

บริการสำรองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นให้กับผู้เอาประกัน

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*

หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 10 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*

บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเองผ่าน www.thailife.com

คลับไทยประกันชีวิต*

เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้กับลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ 1120

แบบประกันที่น่าสนใจ

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร