Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
แบบประกันที่น่าสนใจ
หน้าแรก > แบบประกันที่น่าสนใจ > แบบประกันไทยประกันชีวิต > แผนหลักประกันทุนการศึกษา > ธนทวี 14/7 มีเงินปันผล

ธนทวี 14/7 มีเงินปันผล

แบบประกันที่น่าสนใจแผนหลักประกันเพื่อทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา เพื่อลูกรัก การมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุตร คือ สุดยอดปรารถนาของพ่อแม่

Insurance Cover

ธนทวี 14/7 [มีเงินปันผล]

"แผนการศึกษา...เพื่อลูกรัก"

ถ้าถามผู้ที่เป็นพ่อแม่ว่าอยากจะให้อะไรลูกมากที่สุด คำตอบที่ได้ก็คงจะไม่แตกต่างกันมากนัก
คำตอบหนึ่งที่ตรงใจกับทุกครอบครัว คือ การศึกษา ซึ่งถือเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่จะติดตัวลูกไปตลอดชีวิต แต่ด้วยค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่เปลี่ยนไป
จะดีกว่าไหมถ้าเราจะเตรียมพร้อม สำหรับค่าใช้จ่ายแผนการศึกษาในอนาคตให้แก่ลูกรัก อีกทั้งยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาในแต่ละปี และเป็นหลักประกันทางการศึกษา
ให้แก่ลูก หากต้องขาดเสาหลักของครอบครัว หรือแม้กระทั่งการเตรียมเงินก้อนใหญ่ สำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

แผนประกัน "ธนทวี 14/7 [มีเงินปันผล]" จะช่วยให้ท่านปลดภาระในการชำระเบี้ยได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียง 7 ปี


 • 1

  ครบรอบปีกรมธรรม์

  รับเงินคืน 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ ตั้งแต่ปีที่ 1 จนถึงวันครบกำหนดสัญญา

 • 2

  ครบกำหนดสัญญา

  - รับเงินคืน 110% ของจำนวนเงิน
    เอาประกันภัย
  - รับเงินปันผล*

 • 3

  เสียชีวิตระหว่างสัญญา

  รับ 2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ผลประโยชน์แบบประกัน ผู้เอาประกันภัยเพศชาย อายุ 40 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000
ชำระเบี้ยประกันภัยปีละ
รวมเบี้ยประกันภัย (7 ปี)
22,540
157,780
ผลประโยชน์เงินคืน
1. รับเงินคืน 4% ของจำนวเงินเอาประกันภัย ทุกปี รวม 14 ครั้ง (4,000 x 14 ปี)
2. รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3. รับเงินปันผล*
รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา

56,000
110,000

166,000
กรณีเสียชีวิต
รับความคุ้มครอง 2 เท่า ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตลอดสัญญา

200,000

หมายเหตุ

* บริษัทฯ จะแจ้งอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดสัญญา

 

อายุรับประกัน

1 เดือน – 70 ปี
 

ระยะเวลาคุ้มครอง

14 ปี
 

ระยะเวลาชำระเบี้ย

7 ปี
 

จำนวนเงินเอาประกันภัย

ขั้นต่ำ 50,000 บาท
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ
  ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท
 • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
*เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขปและขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครอง อย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น

  "ทุนการศึกษา...เพื่อลูกรัก"

  มีเงินคืน...ช่วยค่าเทอมทุกปี มีเงินก้อน...เป็นทุนการศึกษา

 • 1

  เงินคืนทุกปี

  จำนวน 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ช่วยแบ่งเบาภาระค่าเทอมในแต่ละปี

 • 2

  เงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา

  จำนวน 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เป็นเงินก้อนสำหรับอนาคตบุตร

 • 3

  ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 7 ปี

  ปลดภาระการชำระเบี้ยอย่างรวดเร็ว

บริการที่มากกว่าประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์*

ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือ
ฉุกเฉินทางการแพทย์ และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์*

ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์*

บริการสำรองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นให้กับผู้เอาประกัน

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*

หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 10 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*

บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเองผ่าน www.thailife.com

คลับไทยประกันชีวิต*

เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้กับลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ 1120

แบบประกันที่น่าสนใจ

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร