Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
แบบประกันที่น่าสนใจ

วัยเรียน 300

แบบประกันที่น่าสนใจแผนหลักประกันเพื่อทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา เพื่อลูกรัก การมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุตร คือ สุดยอดปรารถนาของพ่อแม่

Insurance Cover

วัยเรียน 300

“สร้างหลักประกันทุนการศึกษา...
ตอบโจทย์ทุกฝันของลูกให้เป็นจริง”

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเห็นลูกประสบความสำเร็จ การมอบอนาคตที่ดีด้านการศึกษาแก่บุตรหลาน ถือเป็นของขวัญล้ำค่าที่สุด ที่จะช่วยตอบโจทย์ทุกความฝันของลูกให้เป็นจริง ไม่ว่าโตขึ้นลูกอยากเป็นอะไร เพียงเริ่มต้นวางแผนการออมให้เขาตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อสร้างความมั่นใจว่าตลอดช่วงวัยเรียนของลูกจะไม่สะดุด แม้ต้องเผชิญกับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น โดยจะได้รับเงินคืนทุกปี เสมือนเป็นทุนการศึกษาตั้งแต่ช่วง ม.ปลายจนถึงระดับปริญญา เพื่อให้ลูกไปถึงจุดหมายสูงสุดด้านการศึกษาด้วยกรมธรรม์ “วัยเรียน 300”

 • เป็นการเริ่มต้นวางแผนการเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา
  สำหรับบุตรหลานในอนาคต
 • คลายความกังวลในเรื่องภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
  โดยรับเงินคืนสูงถึง 25% ตั้งแต่อายุ 15-22 ปี
 • หมดห่วงเรื่องการชำระเบี้ย เพียงซื้อสัญญาเพิ่มเติมคบ. คุ้มครองผู้ชำระเบี้ย
  กรณีเสียชีวิต โดยผลประโยชน์ กรมธรรม์ยังคงเดิม (ตามที่ระบุในสัญญา)
 • 1

  รับเงินคืน 25%

  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ อายุ 15 ปี – 22 ปี
  รวม 8 ครั้ง

 • 2

  ครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 100%

  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 • 3

  กรณีเสียชีวิต

  - ปีที่ 1-2 รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  - ปีที่ 3 เป็นต้นไป รับ 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ผลประโยชน์แบบประกัน ผู้เอาประกันภัย เพศชาย อายุ 15 วัน - 6 ด. จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000
ชำระเบี้ยประกันภัยปีละ
รวมชำระเบี้ยประกันภัยทั้งหมด (14,790 X 15 ปี)
14,790
221,850
ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่
1. รับเงินคืน 25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ อายุ 15 ปี - 22 ปี (รวม 8 ครั้ง)
2. รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา

200,000

100,000
300,000
ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัย 78,150
 

อายุรับประกัน

15 วัน – 10 ปี
 

ระยะเวลาคุ้มครอง

ถึงอายุ 22 ปี
 

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ถึงอายุ 15 ปี
 

จำนวนเงินเอาประกันภัย

ขั้นต่ำ 50,000 บาท
 

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, รายเดือน
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท
 • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
*เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขปและขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครอง อย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น

  "อนาคตวันเรียนของลูกจะเป็นเรื่องง่าย ...ด้วย วัยเรียน 300"

 • 1

  พิเศษสำหรับเด็กอายุ 15 วัน - 10 ปี โดยเฉพาะ

  มอบหลักประกันอนาคตทางการศึกษา เป็นของขวัญจากพ่อและแม่

 • 2

  มีเงินคืน 25%* ทุกปี ตั้งแต่บุตรอายุ 15-22 ปี

  สำหรับใช้จ่ายด้านค่าเล่าเรียน ตั้งแต่ช่วงม.ปลาย - ระดับปริญญาตรี

 • 3

  รับเงินก้อนเมื่อครบสัญญา 100%*

  สำหรับศึกษาต่อระดับสูง หรือเป็นเงินทุนเริ่มต้นชีวิตการทำงาน

 • 4

  แผนการศึกษาลูกจะไม่สะดุด แม้ผู้ปกครองจากไปก่อน

  บริษัทฯ จ่ายเบี้ยประกันภัยต่อให้ โดยผลประโยชน์คงเดิม
  (กรณีซื้อสัญญาเพิ่มเติม คบ. ตามที่ระบุในสัญญา)

 • 5

  เลือกสร้างสวัสดิการประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ

  สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุเพิ่มเติมได้

* อัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย

บริการที่มากกว่าประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์*

ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือ
ฉุกเฉินทางการแพทย์ และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์*

ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์*

บริการสำรองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นให้กับผู้เอาประกัน

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*

หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 10 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*

บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเองผ่าน www.thailife.com

คลับไทยประกันชีวิต*

เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้กับลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ 1120

แบบประกันที่น่าสนใจ

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร