Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
แบบประกันที่น่าสนใจ
หน้าแรก > แบบประกันที่น่าสนใจ > แบบประกันไทยประกันชีวิต > แผนเงินออมสำหรับอนาคต > ทรัพย์ทวี 400 (มีเงินปันผล)

ทรัพย์ทวี 400 (มีเงินปันผล)

แบบประกันที่น่าสนใจแผนเงินออมสำหรับอนาคต

ออม อย่างมีระบบ สร้างอนาคต อย่างมั่นคง
อนาคตสดใส จากผลตอบแทน และความคุ้มครองที่คุ้มค่า ช่วยให้คุณอุ่นใจตลอดสัญญา

Insurance Cover

ทรัพย์ทวี 400 [มีเงินปันผล]

"เพื่อความมั่นคงในชีวิต...
    เริ่มต้นคิดวางแผนการออม"

เพราะสภาวะผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีความไม่แน่นอน อัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงและมาตรการต่างๆ ที่จะสามารถส่งผลกระทบต่อเงินออมของคุณในอนาคต "ทรัพย์ทวี 400" [มีเงินปันผล] เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เพิ่มพูนผลประโยชน์ในรูปแบบของการออมควบคู่ไปกับการประกันชีวิต อีกทั้งบริหารจัดการเงินออมเพื่อแผนการใช้จ่ายในอนาคตและทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลาน

 • สร้างเงินออมสำหรับทุกแผนการในอนาคต
 • รับเงินก้อนเมื่อครบสัญญา
 • สร้างการออมพร้อมรับความคุ้มครอง
 • สำรองค่าใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน • 1

  รับเงินคืน

  รับเงินคืน 30% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกวันครบรอบ 4 ปีกรมธรรม์

 • 2

  ครบกำหนดสัญญา

  - รับเงินคืน 290% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  - รับเงินปันผล*

 • 3

  เสียชีวิตระหว่างสัญญา

  รับจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มากกว่า

หมายเหตุ

* บริษัทฯ จะแจ้งอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดสัญญา

ผลประโยชน์แบบประกัน ผู้เอาประกันภัย เพศชาย อายุ 30 ปี จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000
ชำระเบี้ยประกันภัยปีละ
รวมชำระเบี้ยประกันภัยทั้งหมด (18,560 x 20 ปี)
18,560
371,200
ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่
- รับเงินคืน 30% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกวันครบรอบ 4 ปีกรมธรรม์
(รวม 4 ครั้ง)

- รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา 290% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- เงินปันผล*
รวมผลประโยชน์สูงสุดตลอดสัญญา


120,000
290,000

410,000
คุ้มครองชีวิต
รับจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มากกว่า
100,000

หมายเหตุ

* บริษัทฯ จะแจ้งอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดสัญญา

 

อายุรับประกัน

1 เดือน - 70 ปี
 

ระยะเวลาคุ้มครอง

20 ปี
 

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

20 ปี
 

จำนวนเงินเอาประกันภัย

ขั้นต่ำ 50,000 บาท
 

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
 • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
*เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขปและขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครอง อย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น

  "ออมเงินควบคู่คุ้มครอง... รองรับแผนการในอนาคต"

 • 1

  รับเงินคืนทุกรอบ 4 ปีกรมธรรม์ ครั้งละ 30%*

  เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย

 • 2

  รับเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญาสูงถึง 290%

  เป็นเงินออมก้อนใหญ่สำหรับทุกแผนการในอนาคต

 • 3

  อุ่นใจด้วยความคุ้มครองตลอดสัญญา

  สร้างหลักประกันที่มั่นคง รับมือเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

 • 4

  เลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้

  ทั้งประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ โรคร้ายแรง รองรับค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น

 • * อัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัยบริการที่มากกว่าประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์*

ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือ
ฉุกเฉินทางการแพทย์ และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์*

ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์*

บริการสำรองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นให้กับผู้เอาประกัน

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*

หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 10 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*

บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเองผ่าน www.thailife.com

คลับไทยประกันชีวิต*

เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้กับลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ 1120

แบบประกันที่น่าสนใจ

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร