Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
แบบประกันที่น่าสนใจ
หน้าแรก > แบบประกันที่น่าสนใจ > แบบประกันไทยประกันชีวิต > แผนเงินออมสำหรับอนาคต > ทรัพย์ปันผล1 (มีเงินปันผล)

ทรัพย์ปันผล1 (มีเงินปันผล)

แบบประกันที่น่าสนใจแผนเงินออมสำหรับอนาคต

ออม อย่างมีระบบ สร้างอนาคต อย่างมั่นคง
อนาคตสดใส จากผลตอบแทน และความคุ้มครองที่คุ้มค่า ช่วยให้คุณอุ่นใจตลอดสัญญา

Insurance Cover

ทรัพย์ปันผล 1 [มีเงินปันผล]

"ทวีค่าเงินออม...
    พร้อมคุ้มครองตลอดสัญญา"

อนาคตสดใส จากผลตอบแทนและความคุ้มครองที่คุ้มค่า ช่วยให้คุณอุ่นใจตลอดสัญญา

แผนประกันชีวิต "ทรัพย์ปันผล 1" [มีเงินปันผล] เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการเก็บออมเพื่อสร้างทุนทรัพย์ไว้เป็นทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลาน หรือเพื่อเตรียมเงินกองทุนสำหรับในอนาคต ด้วยการให้ผลประโยชน์ที่แน่นอน มีจุดเด่นที่น่าสนใจ...

 • รับเงินคืนทุกปี 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่
  วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2
 • เลือกระยะเก็บออมได้ตามใจคุณ ทั้ง 10 ปี, 15 ปี และ 20 ปี
 • เพิ่มความคุ้มครองประกันสุขภาพด้วยสัญญาพิเศษเพิ่มเติม
 • เบี้ยประกันชีวิตลดหย่อนภาษีได้ตามเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด


 • 1

  รับเงินคืนรายปี

  รับเงินคืน 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ ตั้งแต่ปีที่ 2 ไปจนถึงปีก่อนครบกำหนดสัญญา

 • 2

  ครบกำหนดสัญญา

  รับเงินคืน 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย พร้อมเงินปันผล*

 • 3

  เสียชีวิตระหว่างสัญญา

  รับจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มากกว่า

หมายเหตุ

* บริษัทฯ จะแจ้งอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดสัญญา

ผลประโยชน์แบบประกัน ผู้เอาประกันภัย เพศชาย อายุ 40 ปี จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000
ชำระเบี้ยประกันภัยปีละ
รวมเบี้ยประกันภัย (20 ปี)
6,690
133,800
ผลประโยชน์เงินคืน
- รับเงินคืน 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีที่ 2-19 รวม 18 ครั้ง
- รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย พร้อมเงินปันผล*
รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา

18,000
120,000
138,000
ความคุ้มครองชีวิต
- รับจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าคืนที่มากว่า
100,000

หมายเหตุ

* บริษัทฯ จะแจ้งอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดสัญญา

 

อายุรับประกัน

1 เดือน - 70 ปี
 

ระยะเวลาคุ้มครอง

10 ปี, 15 ปี และ 20 ปี
 

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

10 ปี, 15 ปี และ 20 ปี
 

จำนวนเงินเอาประกันภัย

ขั้นต่ำ 50,000 บาท
 

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท
 • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
*เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขปและขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครอง อย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น

  "ออม... อย่างมีระบบ สร้างอนาคต.. อย่างมั่นคง"

  มีเงินคืน...รายปีตลอดสัญญา
  มีเงินก้อน...เก็บออมเพื่ออนาคต

 • 1

  รับเงินคืนรายปี

  จำนวน 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละปี

 • 2

  รับเงินก้อนเมื่อครบสัญญา

  จำนวน 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เป็นเงินก้อนสำหรับแผนการในอนาคต

 • 3

  เลือกรับความคุ้มครองเพิ่มเติมได้

  ทั้งประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และความคุ้มครองโรคร้ายแรง เป็นต้น

บริการที่มากกว่าประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์*

ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือ
ฉุกเฉินทางการแพทย์ และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์*

ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์*

บริการสำรองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นให้กับผู้เอาประกัน

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*

หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 10 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*

บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเองผ่าน www.thailife.com

คลับไทยประกันชีวิต*

เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้กับลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ 1120

แบบประกันที่น่าสนใจ

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร