Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
แบบประกันที่น่าสนใจ
หน้าแรก > แบบประกันที่น่าสนใจ > แบบประกันไทยประกันชีวิต > แผนเงินออมสำหรับอนาคต > ไทยประกันชีวิต มีคืนมีคุ้ม (ธนทวี1 10/5)

ไทยประกันชีวิต มีคืนมีคุ้ม (ธนทวี1 10/5)

แบบประกันที่น่าสนใจแผนเงินออมสำหรับอนาคต

ออม อย่างมีระบบ สร้างอนาคต อย่างมั่นคง
อนาคตสดใส จากผลตอบแทน และความคุ้มครองที่คุ้มค่า ช่วยให้คุณอุ่นใจตลอดสัญญา

Insurance Cover

ไทยประกันชีวิต มีคืนมีคุ้ม

ธนทวี 1 10/5

"ผลตอบแทนแน่นอน...
    ความคุ้มครองเพิ่มขึ้น"

หากท่านกำลังมองหาทางเลือกสำหรับการออม ที่สามารถทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลตอบแทนแน่นอน ไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยจะเป็นเช่นไร...

ไทยประกันชีวิต มีคืนมีคุ้ม ธนทวี 1 10/5 นับเป็นทางเลือกที่ลงตัวสำหรับผู้มีเงินออมทุกท่าน เพราะเป็นแบบประกันที่มีเงินคืนให้อย่างต่อเนื่องทุกปี ในอัตราสูงถึง 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และครบสัญญาท่านยังได้รับเงินก้อนคืนเพื่อแผนการต่างๆ ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นแผนด้านการศึกษาสำหรับบุตร แผนการเกษียณอายุ พร้อมกันนี้ เบี้ยประกันชีวิตยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

 • สร้างเงินออมในอนาคต สำหรับแผนการธุรกิจต่างๆ
 • วางแผนออมเงินสำหรับเป็นทุนการศึกษาของบุตรหลาน
 • เตรียมการเกษียณอายุอย่างมีความสุข
 • สำรองค่าใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน
 • ทางเลือกสำหรับการลดหย่อนภาษี
 • 1

  รับเงินคืนรายปี

  รับเงินคืน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ ตั้งแต่ปีที่ 1 ไปจนถึงวันครบกำหนดสัญญา

 • 2

  ครบกำหนดสัญญา

  รับเงินคืน 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 • 3

  เสียชีวิตระหว่างสัญญา

  - ปีที่ 1 รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  - ปีที่ 2 รับ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  - ปีที่ 3 รับ 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  - ปีที่ 4 รับ 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  - ปีที่ 5-10 รับ 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท สรุปผลประโยชน์
ปี กรมธรรม์ ที่ เบี้ยประกันชีวิต เงินคืนสิ้นปี ความคุ้มครองชีวิต
%* จำนวนเงิน
1 99,500 10% 10,000 100,000 รับเงินคืนทุกปี ปีละ 10%*
รวม 10 ครั้ง เป็นเงิน 100,000 บาท
2 99,500 10% 10,000 200,000
3 99,500 10% 10,000 300,000 ครบสัญญา รับ 500%*
เป็นเงิน 500,000 บาท
4 99,500 10% 10,000 400,000
5 99,500 10% 10,000 500,000 ผลประโยชน์ตลอดสัญญา 600%*
รวม 600,000 บาท
6 10% 10,000 500,000
7 10% 10,000 500,000 ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัย
102,500 บาท
8 10% 10,000 500,000
9 10% 10,000 500,000
10 510% 510,000 500,000
รวม 497,500 600% 600,000

หมายเหตุ

* อัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

อายุรับประกัน

1 เดือน - 70 ปี
 

ระยะเวลาคุ้มครอง

10 ปี
 

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

5 ปี
 

จำนวนเงินเอาประกันภัย

ขั้นต่ำ 20,000 บาท
 

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปีเท่านั้น
 

การตรวจสุขภาพ

ไม่ตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 

อัตราเบี้ยประกันภัย

995 บาท ต่อ จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท
 • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
*เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขปและขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครอง อย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น

  "ออมสูง...มีเงินคืนทุกปี ลดหย่อนภาษีได้"

  สร้างอนาคตที่สดใส
  ด้วยผลตอบแทนที่แน่นอน
  กับ ธนทวี 1 10/5

 • 1

  มีเงินคืนระหว่างสัญญาทุกปีๆ ละ 10%

  เงินคืนรายปีสูง หมดห่วงกับค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดระยะเวลาสัญญา

 • 2

  ครบสัญญารับเงินก้อน 500%

  มั่นใจกับทุกๆ แผนการในอนาคต

 • 3

  ชำระเบี้ยสั้น ปลดภาระอย่างรวดเร็ว

  หมดกังวลเรื่องการชำระเบี้ย ด้วยระยะเวลาเพียง 5 ปี และเบี้ยประกันภัยอัตราเดียว

 • 4

  สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

  ใครๆ ก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของกรมธรรม์ได้ง่ายๆ ด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นเพียง 20,000 บาท

 • * อัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัยบริการที่มากกว่าประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์*

ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือ
ฉุกเฉินทางการแพทย์ และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์*

ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์*

บริการสำรองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นให้กับผู้เอาประกัน

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*

หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 10 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*

บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเองผ่าน www.thailife.com

คลับไทยประกันชีวิต*

เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้กับลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ 1120

แบบประกันที่น่าสนใจ

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร