Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
แบบประกันที่น่าสนใจ

ธนทวี 15/10

แบบประกันที่น่าสนใจแผนเงินออมสำหรับอนาคต

ออม อย่างมีระบบ สร้างอนาคต อย่างมั่นคง
อนาคตสดใส จากผลตอบแทน และความคุ้มครองที่คุ้มค่า ช่วยให้คุณอุ่นใจตลอดสัญญา

Insurance Cover

ธนทวี 15/10 (มีเงินปันผล)

"อีกหนึ่งทางเลือกของการออม
    มีผลตอบแทนที่แน่นอนทุกปี"

การวางแผนเงินออมด้วยการประกันชีวิต โดยแผนการประกันชีวิต "ธนทวี 15/10" (มีเงินปันผล) ซึ่งเป็นแบบประกันที่สามารถตอบโจทย์ ทั้งความคุ้มครองควบคู่กับการออม เป็นการเพิ่มมูลค่าเงินออมสำหรับทุกๆ แผนการในอนาคต ทั้งยังเป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคง ด้วยผลประโยชน์ด้านการออมที่คุ้มค่า และมีการเพิ่มความคุ้มครองทุก 5 ปี

 • สร้างหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตให้ตนเองและครอบครัว
 • เงินคืนและความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • รองรับสำหรับทุกแผนการในอนาคต
 • เงินทุนสำรองค่าใช้จ่าย ในกรณีฉุกเฉิน
 • ซื้อความคุ้มครองสุขภาพ อุบัติเหตุ หรือโรคร้ายแรงเพิ่มเติมได้
 • 1

  รับเงินคืนรายปี

  - รับเงินคืน 4%* เมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1-5

  - รับเงินคืน 5%* เมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 6-10

  - รับเงินคืน 6%* เมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 11-15

 • 2

  ครบกำหนดสัญญา

  - รับเงินคืน 125% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  - รับเงินปันผล**

 • 3

  เสียชีวิตระหว่างสัญญา

  - ปีที่ 1-5 รับ 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  - ปีที่ 6-10 รับ 110 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  - ปีที่ 11-15 รับ 125 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

หมายเหตุ

* อัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย
** บริษัทฯ จะแจ้งอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดสัญญา

ผลประโยชน์แบบประกัน ผู้เอาประกันภัย เพศชาย อายุ 30 ปี จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000
ชำระเบี้ยประกันภัยปีละ
รวมชำระเบี้ยประกันภัยทั้งหมด (17,540 x 10 ปี)
17,540
175,400
ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่
- รับเงินคืน : ปีที่ 1-5 คืน 4%*, ปีที่ 6-10 คืน 5%*
ปีที่ 11-15 คืน 6%* รวม
- รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา 125% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- รับเงินปันผล**
รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา


75,000
125,000

200,000
คุ้มครองชีวิตสูงสุด 125,000

หมายเหตุ

* อัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย
** บริษัทฯ จะแจ้งอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดสัญญา

 

อายุรับประกัน

1 เดือน - 70 ปี
 

ระยะเวลาคุ้มครอง

15 ปี
 

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

10 ปี
 

จำนวนเงินเอาประกันภัย

ขั้นต่ำ 50,000 บาท
 

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
 • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
*เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขปและขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครอง อย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น

  "เพิ่มพูนการออมทรัพย์... พร้อมรับความคุ้มครองเพิ่ม"

 • 1

  รับเงินคืนทุกปีอย่างต่อเนื่อง

  ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่าย ด้วยเงินคืนที่เพิ่มขึ้นทุกรอบ 5 ปีกรมธรรม์

 • 2

  รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา รับ 200%*

  สำหรับการออมทุกแผนการในอนาคต

 • 3

  ความคุ้มครองเพิ่มขึ้นทุกรอบ 5 ปีกรมธรรม์ สูงสุด 125%*

  สร้างหลักประกันให้กับทุกครอบครัว กับความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้น

 • 4

  เลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้

  เพื่อเป็นการสร้างสวัสดิการรอบด้าน ทั้งประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ โรคร้ายแรง

 • * อัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัยบริการที่มากกว่าประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์*

ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือ
ฉุกเฉินทางการแพทย์ และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์*

ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์*

บริการสำรองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นให้กับผู้เอาประกัน

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*

หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 10 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*

บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเองผ่าน www.thailife.com

คลับไทยประกันชีวิต*

เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้กับลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ 1120

แบบประกันที่น่าสนใจ

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร