Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
แบบประกันที่น่าสนใจ
หน้าแรก > แบบประกันที่น่าสนใจ > ประกันภัย Easy Golfer

ประกันภัย Easy Golfer

Insurance Cover

ไทยไพบูลย์ประกันภัย

ประกันภัย Easy Golfer

คุ้มครองทั้งมือใหม่ มือเก๋าตั้งแต่ "หัว" จรด "ไม้"

ลุ้นรางวัล Hole In One ทุกการออกรอบตลอดปี

คุณก็สามารถออกรอบและวางแผนการเล่นของคุณได้ อย่างอุ่นใจ ด้วยแผนประกันภัยพิเศษสำหรับคนรักกอล์ฟ กับ ไทยไพบูลย์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองสูงถึง 1ล้านบาท และรับรางวัล Hole In One สูงสุดถึง 25,000 บาท ยังสามารถเลือกความคุ้มครองทั่วโลก หรือเฉพาะ ในประเทศไทยก็ได้


ความคุ้มครอง Amateur Plan
อายุไม่เกิน 60 ปี
Junior Plan
อายุไม่เกิน 15 ปี
1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 1,000,000 500,000
2. ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย
2.1 การเสียชีวิต 500,000 200,000
2.2 การสูญเสียอวัยวะและสายตา 500,000 200,000
2.3 ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 500,000 200,000
2.4 ทุพพลภาพชั่วคราว ไม่เกิน 52 สัปดาห์ (บาท/สัปดาห์) 2,500 1,000
2.5 การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 25,000 20,000
3. อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ
(ได้แก่ ไม้กอล์ฟ และรถลากถุงกอล์ฟ ยกเว้นลูกกอล์ฟ) 25,000 20,000
ไม่เกิน (บาท) ต่อไม้กอล์ฟ 1 อัน 3,750 3,000
4. รางวัล Hole In One *
4.1 การแข่งขันเป็นทางการ 25,000 15,000
4.2 การเล่นทั่วไปนอกเหนือจากการแข่งขันเป็นทางการ 10,000 10,000
เบี้ยประกันภัย (รวมภาษี/อากร) บาทต่อปี
- ภายในอาณาเขตประเทศไทย 1,499 899
- ทั่วโลก 2,799 1,699

หมายเหตุ

*เฉพาะอาณาเขตประเทศไทย* (ได้เพียง 1 ครั้ง / ปี)

ความคุ้มครอง
คุณสมบัติผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง

1. อายุ 3 - 60 ปี (สำาหรับ Junior Plan อายุไม่เกิน 15 ปี)

2. สุขภาพแข็งแรง ร่างกายสมประกอบ

หมายเหตุ

* ยกเว้นพื้นที่ในเขต 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา, ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส)

เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ

  1. กรณีการสูญหาย

 •   - บันทึกรายละเอียดการเกิดเหตุ
 •   - บันทึกการแจ้งความ หรือบันทึกประจำวันตำรวจท้องที่เกิดเหตุ
 •   - รายละเอียดอุปกรณ์ที่สูญหายและมูลค่า

  2. กรณีการเสียหาย

 •   - บันทึกรายละเอียด
 •   - ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมแซมไม้กอล์ฟที่เสียหาย
 •   - ซากไม้กอล์ฟที่เสียหาย

หมายเหตุ

*เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็วถ้าได้แนบเอกสารดังกล่าวมาครบถ้วน อนึ่ง ทางส่วนสินไหมฯ
อาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นเป็นบางกรณีหากมีความจำเป็น

รางวัลพิเศษสำหรับโฮล-อิน-วัน
กรณีการแข่งขันเป็นทางการ
 • - หนังสือขอรับรางวัลจากสนาม หรือหนังสือขอแจ้งการรับรางวัลจากผู้จัด
 • - โฮล-อิน-วัน กับสนาม
 • - โบรชัวร์การจัดการแข่งขัน
 • - ใบสมัครหรือลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
 • - จดหมายรับรองจากผู้จัดการแข่งขัน
 • - ใบประกาศนียบัตรจากสนาม
 • - ใบจดคะแนน (Score Card)
กรณีการเล่นทั่วไป
 • - หนังสือขอรับรางวัลจากสนาม หรือ หนังสือขอแจ้งการรับรางวัลจากผู้จัด
 • - โฮล-อิน-วัล สนาม
 • - ใบประกาศนียบัตรจากสนาม
 • - ใบจดคะแนน (Score Card)

หมายเหตุ

*เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็วถ้าได้แนบเอกสารดังกล่าวมาครบถ้วน อนึ่ง ทางส่วนสินไหมฯ
อาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นเป็นบางกรณีหากมีความจำเป็น

*ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปผลการคุ้มครองโดยสังเขป และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและ ความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น*


ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ 1120

แบบประกันที่น่าสนใจ

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร