Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
หน้าแรก > มุมข่าวเด่น > สรุปข่าวประจำวัน

สรุปข่าวประจำวัน

| ค้นหาตาม วัน/เดือน/ปี

 

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมเปิดตัวบริษัท เอ็มบี เอจิเอิส ไลฟ์ ณ ประเทศเวียดนาม

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมเปิดตัวบริษัท เอ็มบี เอจิเอิส ไลฟ์ (MB Ageas Life) อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนเพื่อดำเนินการประกอบธุรกิจประกันชีวิตในเวียดนาม และจะเปิดให้บริการขายประกันไตรมาสแรกปีนี้หรือประมาณเดือน มี.ค. โดยบริษัทฯ จะสนับสนุนเอ็มบี เอจิเอิส ไลฟ์ ด้วยความรู้ และประสบการณ์เพื่อให้เป็นบริษัทประกันชีวิตที่ประสบความสำเร็จในเวียดนาม ซึ่งส่วนนี้รวมถึงความเชี่ยวชาญ แบงก์แอสชัวรันส์และการขับเคลื่อนธุรกิจในรูปแบบ Multi-Distribution Channels รวมทั้งสนับสนุนส่วนงานด้านอื่นเต็มรูปแบบ

(กรุงเทพธุรกิจ/น.20, คม ชัด ลึก/น.8, ข่าวหุ้นธุรกิจ/น.30, โพสต์ ทูเดย์/น.A7, The Nation/P.2B)

กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้

กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมช่วยเหลือผู้เอาประกันที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ด้วยการผ่อนผันเงื่อนไข กธ.ประกันชีวิตในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ 12 จังหวัด โดย กธ.ที่ครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยในระหว่างวันที่ 5 -31 ม.ค. 2560 จะขยายระยะเวลาผ่อนผันออกไปอีก 60 วัน และสำหรับ กธ.ประกันภัยที่สิ้นผลบังคับในระหว่างวันที่ 5-31 ม.ค. 2560 หากผู้เอาประกันภัยขอต่ออายุ กธ.หรือขอกลับคืน สู่สถานะเดิม ภายใน 6 เดือน บริษัทฯ จะยกเว้นการตรวจสุขภาพและดอกเบี้ยแก่ผู้เอาประกัน

พร้อมบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่มและสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป

(ข่าวหุ้นธุรกิจ/น.3, กรุงเทพธุรกิจ/น.20)

ฟิลลิปประกันชีวิต ออกมาตรการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยที่ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้

ฟิลลิปประกันชีวิต ออกมาตรการช่วยเหลือผู้เอาประกันที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ 12 จังหวัด ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยในระหว่างวันที่ 5 -31 ม.ค. 2560 จากเดิมที่มีระยะเวลาผ่อนผัน 31 วัน นับแต่วันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย ขยายออกไปอีก 60 วัน รวมระยะผ่อนผันทั้งสิ้น 91 วัน

ผ่อนผันการขออายุ กธ.ประกันภัย สำหรับ กธ.ประกันภัยที่สิ้นผลบังคับในระหว่างวันที่ 5-31 ม.ค. 2560 หากผู้เอาประกันภัยขอต่ออายุ กธ.หรือขอกลับคืนสู่สถานะเดิม ภายใน 6 เดือน นับจากวันสิ้นผลบังคับ บริษัทฯจะยกเว้นการตรวจสุขภาพและดอกเบี้ยสำหรับการต่ออายุ กธ.

ผ่อนผันการชำระคืนเงินกู้จ่ายเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ สำหรับ กธ.ที่มีการนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไข กธ. หรือเกิดการกู้จ่ายชำระเบี้ยฯ โดยอัตโนมัติ ระหว่างวันที่ 5-31 ม.ค. 2560 บริษัทฯจะยกเว้นดอกเบี้ย หากมีการชำระคืนเงินกู้จ่ายชำระเบี้ยประกันโดยอัตโนมัติภายใน 6 เดือน นับจากวันที่นำเงินมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยฯ

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออก กธ.ประกันภัยฉบับแทน สำหรับผู้เอาประกันภัยและผู้ถือ กธ.ที่ กธ.เสียหาย หรือสูญหายจากเหตุการณ์อุทกภัย

(ASTV ผู้จัดการรายวัน/น.6)

บริษัทประกันภัย ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้

บริษัทประกันภัย ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม “วิริยะประกันภัย” ส่งมอบถุงยังชีพชุดแรกจำนวน 3,000 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้

เมืองไทยประกันชีวิต ออก 4 มาตรการ ช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยที่ประสบภัย พร้อมจัดเตรียมถุงยังชีพจำนวน 1,500 ชุด เพื่อส่งมอบไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย

กรุงเทพประกันภัย อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่ประสบภัย ด้วยนโยบาย “แคร์คุณทุกย่างก้าว” ลูกค้าสามารถติดต่อแจ้งเคลมสินไหมทดแทนได้ที่สายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง

เอไอเอ ประเทศไทย ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านโครงการ “เอไอเอรวมน้ำใจ สู้ภัย น้ำท่วม” พร้อมออกมาตรการช่วยเหลือผู้เอาประกัน โดยการขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย จากปกติ 31 วัน เป็น 91 วัน สำหรับ กธ.ที่มีวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยระหว่างวันที่ 5-31 ม.ค. 2560

(ไทยโพสต์/X-Cite น.22)

เอไอเอ จัดโครงการคืนรอยยิ้ม สู่ถิ่นไกล

ภาพข่าว : เอไอเอ ประเทศไทย พร้อมคณะ “team ranger..We are Ranger” จัดโครงการคืนรอยยิ้ม สู่ถิ่นไกล นำสิ่งของมอบเป็นของขวัญให้เด็กนักเรียนวัดดอนยอ อ.เมือง จ.นครนายก

(ข่าวสด/น.4)

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ร่วมจัดกิจกรรม กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ไพรเวท ดินเนอร์ ตอบแทนลูกค้าคนสำคัญ

ภาพข่าว : อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ร่วมจัดกิจกรรม กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ไพรเวท ดินเนอร์ เพื่อตอบแทนลูกค้าคนสำคัญ ณ ร้านวิวาเรี่ยม บาย เซฟ มินิสทรี่

(โพสต์ ทูเดย์/น.A4)

ส.ประกันวินาศภัยไทย พร้อมเป็นศูนย์กลางรวบรวมรายชื่ออู่ซ่อมรถในพื้นที่น้ำท่วมทางภาคใต้

ส.ประกันวินาศภัยไทย พร้อมเป็นศูนย์กลางรวบรวมรายชื่ออู่ซ่อมรถในพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ เพื่อรองรับการซ่อมรถที่ได้รับความเสียหายทั้งที่มีประกันภัยและไม่มีประกันภัย รถที่ได้รับความเสียหายสามารถดูรายชื่ออู่ซ่อมรถน้ำท่วม และวิธีปฏิบัติดูแลรักษารถยนต์เมื่อถูกน้ำท่วมได้ที่ www.tgia.org

(โพสต์ ทูเดย์/น.A8)

ไทยประกันชีวิต จ่ายสินไหมแก่ผู้รับประโยชน์ของนักบินเครื่องบินไอพ่น กริพเพนตก

นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รอง กจญ. และ Chief Life Operation Officer ไทยประกันชีวิต แจ้งบริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวและญาติของ น.ต.ดิลกฤทธิ์ ปัถวี ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินไอพ่น กริพเพนประสบอุบัติเหตุขณะแสดงการบินเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ และบริษัทฯ ดำเนินการจ่ายสินไหมทดแทนจำนวนเงิน 1,100,000 บาท ให้ผู้รับประโยชน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ไทยโพสต์/น.7, เดลินิวส์/น.9, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์โพสต์ ทูเดย์)

ไทยประกันชีวิต มอบสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกไทยไลฟ์การ์ด กับ Exclusive Trip บินลัดฟ้าสู่กรุงโตเกียว

ไทยประกันชีวิต มอบสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกไทยไลฟ์การ์ด กับ Exclusive Trip บินลัดฟ้า สู่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน

(ประชาชาติธุรกิจ 19-22 ม.ค./น.24)

ไทยประกันชีวิต สนับสนุนจัดงาน “บลู วินเทอร์ มาร์เก็ต”

สกู๊ป บรรยากาศวันเปิดงาน “บลู วินเทอร์ มาร์เก็ต” เทศกาลแห่งความสุขของหัวหิน สนุกไปกับกิจกรรมต้อนรับสายลมหนาว และช้อปปิ้งในบรรยากาศ Winter Market จัดโดยศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน ร่วมกับ ไทยประกันชีวิต และพันธมิตรฯ ณ ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์

(แนวหน้า/น.20)