Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
หน้าแรก > มุมข่าวเด่น > สรุปข่าวประจำวัน

สรุปข่าวประจำวัน

| ค้นหาตาม วัน/เดือน/ปี

 

ไทยประกันชีวิต ประกาศย้ายสำนักงานสาขาแฟชั่น ไอส์แลนด์

ไทยประกันชีวิต ประกาศย้ายสำนักงานสาขาแฟชั่น ไอส์แลนด์ จากเลขที่ห้อง 3019 ชั้น 3 ไปยังห้องเลขที่ B049B ชั้น B ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ เลขที่ 587, 589 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 0 2947 6304-5 โทรสาร 0 2947 6307 มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 2560 เป็นต้นไป

(แนวหน้า/น.7)

อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จับมือ เอไอเอ ส่งบริการใหม่ ผ่อนชำระเบี้ยประกันชีวิตทันใจ

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส ร่วมกับ เอไอเอ ประเทศไทย ส่งบริการใหม่ ผ่อนชำระเบี้ยประกันชีวิตทันใจ ผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตผ่านแอพพลิเคชั่น กรุงศรี ควิกเพย์

(เดลินิวส์/น.7)

คณะกรรมการ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล มีมติเห็นชอบในหลักการ ให้บริษัทพิจารณาความเป็นไปได้ในการทำงานร่วมกันกับกลุ่ม บริษัท อลิอันซ์

คณะกรรมการ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล มีมติเห็นชอบในหลักการให้บริษัทพิจารณาความเป็นไปได้ในการทำงานร่วมกันกับกลุ่ม บริษัท อลิอันซ์ ซึ่งเป็นเพียงขั้นตอนการเริ่มต้นพิจารณาเท่านั้น ยังไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกพันใดๆ และหากมีความคืบหน้าสำคัญจะเปิดเผยสารสนเทศให้นักลงทุนทราบต่อไป

(โพสต์ ทูเดย์/น.A8)

กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต เผย ผลการดำเนินงานปี 2559 มีเบี้ยฯ รับรวม 55,800 ล้านบาท

กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต เผย ผลการดำเนินงานปี 2559 มีเบี้ยฯ รับรวม 55,800 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยรายใหม่ 14,900 ล้านบาท มาจากช่องทางจัดจำหน่ายผ่านธนาคาร 6,400 ล้านบาท สัดส่วน 50% ช่องทางจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน 6,100 ล้านบาท สัดส่วน 48% และช่องทางจัดจำหน่ายผ่านธุรกิจองค์กร 227 ล้านบาท สัดส่วน 2%

ประกาศยุทธศาสตร์การดำเนินงานปี 2560 มีแผนออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้วยการขายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น พร้อมผลักดันตัวแทนติดคุณวุฒิ MDRT (นักขายระดับสากล) จำนวนเกินกว่า 200 คน

(แนวหน้า/น.7, โพสต์ ทูเดย์/น.A7)

ส.ประกันชีวิตไทย ชี้บริษัทประกันอาจปรับเบี้ยประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นในปี 2560 หลังค่ารักษาพยาบาลมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ส.ประกันชีวิตไทย ชี้บริษัทประกันอาจปรับเบี้ยประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นในปี 2560 หลังค่ารักษาพยาบาลมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนการปรับเบี้ยฯ เพิ่มขึ้นในอัตราเท่าไหร่ยังไม่สามารถประเมินได้ เพราะขึ้นอยู่กับการกำหนดอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (ลอสเรโซ) ของแต่ละบริษัท

เมืองไทยประกันชีวิต แจงขึ้นเบี้ยประกันต้องมีองค์ประกอบหลายด้าน ยอดเคลม-ค่ารักษา-เงินเฟ้อ เชื่อหากเพิ่มเบี้ยฯ รูปแบบประกันอาจหลากหลายและคุ้มครองมากขึ้น สำหรับบริษัทฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอ ให้ร่างประกาศกิติกากำกับดูแลการขายประกันชีวิต-วินาศภัย ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีผลบังคับใช้ ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถขายประกันทางช่องทางออนไลน์ได้ ภายในช่วงครึ่งปีหลังปี 2560

(ประชาชาติธุรกิจ 2-5 มี.ค./น.16)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ร่วมกับ ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) นำเสนอ “กรุงศรี พีเอ ซุปเปอร์ พร้อม”

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ร่วมกับ ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) นำเสนอ “กรุงศรี พีเอ ซุปเปอร์ พร้อม” ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำเร็จรูปที่พร้อมมอบความคุ้มครองทันที โดยคุ้มครองอุบัติเหตุทั่วไปสูงสุดถึง 1 ล้านบาท คุ้มครองสินเชื่อกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท และชดเชยรายได้กรณีพักรักษาตัว ในโรงพยาบาลวันละ 1,000 บาท สามารถซื้อได้ที่สาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ

(ข่าวหุ้นธุรกิจ/น.3)

ธปท. ส่งหนังสือเวียนคุมเข้มแบงก์รัฐขายประกัน

ธปท. ส่งหนังสือเวียนถึง ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เรื่องการขายผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยหรือผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายการประกันภัย โดยขอให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสนอขายประกันภัยให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

รวมทั้งขอให้ธนาคารคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค คือ สิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง มีอิสระเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน, และสิทธิที่จะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม รวมถึงได้รับค่าชดเชย หากเกิดความเสียหาย

ขณะเดียวกัน ต้องชี้แจงให้ลูกค้าเข้าใจว่าประกันชีวิตหรือผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายการประกันชีวิต แตกต่างจากเงินฝากทั่วไป การเสนอขายประกันภัยต้องให้สอดคล้องกับความต้องการและความสามารถของลูกค้า ทั้งเรื่องการชำระค่าเบี้ยประกันภัยในอนาคต รวมทั้งต้องชี้แจงข้อมูลผลประโยชน์และเงื่อนไขที่อาจทำให้ลูกค้าเสียประโยชน์ โดยเฉพาะลักษณะที่แตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ประกันกับเงินฝาก ที่สำคัญต้องไม่บังคับขายควบคู่กับเงินฝากหรือสินเชื่อ ขณะที่พนักงานขายต้องมีใบอนุญาต

(กรุงเทพธุรกิจ/น.17, ไทยโพสต์/น.7)

ส.ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน เผย ยอดตัวแทนที่สอบได้ ไอซี สูงขึ้น ทั้งระบบมีประมาณ 8,000 คน

ส.ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน รายงาน ยอดตัวแทนที่สอบได้ใบอนุญาตที่ปรึกษาทางการเงิน (ไอซี) ทั้งระบบประมาณ 8,000 คน เทียบกับ 2 ปีก่อน ที่มีประมาณ 3,000 คน จากตัวแทนทั้งระบบที่มี 3 แสนคน โดยไอซี จะสามารถให้คำแนะนำลูกค้าเบื้องต้นถึงแนวคิดการจัดสรรการแบ่งเงินลงทุนให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้

(โพสต์ ทูเดย์/น.A8)

คอลัมน์ Finnomena Insight แนะนำประชาชนให้รู้จักประโยชน์จากการประกันชีวิต

คอลัมน์ Finnomena Insight แนะนำประชาชนให้รู้จักประโยชน์จากการประกันชีวิต ที่จะช่วยปกป้องเป้าหมายทางการเงินของท่าน

1.คุ้มครองค่าใช้จ่ายเมื่อต้องจากไปก่อนวัยอันควร 2.กรมธรรม์เป็นแหล่งเงินกู้ฉุกเฉิน สำหรับท่านที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตทั้งแบบสะสมทรัพย์ หรือแบบตลอดชีพ ท่านก็มีแหล่งเงินกู้ฉุกเฉินเรียบร้อยแล้ว และ 3.สร้างหลักประกันที่แน่นอนให้กับครอบครัว โดยปัจจุบันบริษัทประกันหลายแห่งมีการนำเสนอ แบบประกันควบการลงทุน ยูนิต ลิงค์ ที่นอกจากได้รับวงเงินคุ้มครองสูง ยังสามารถออกแบบผลตอบแทนด้วยการเลือกลงทุนในกองทุนรวมได้ด้วยตนเอง

นอกจากทั้ง 3 ข้อที่กล่าวข้างต้น ยังมีอีก 2 ประโยชน์ที่ควรคำนึงถึง คือ กรมธรรม์ประกันสุขภาพช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจากการเจ็บป่วยที่จำเป็น ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ประกันบำนาญ ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในวัยเกษียณ

(โพสต์ ทูเดย์/น.C6)

บมจ.เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง (ASK) มีแผนขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จัดตั้งบริษัทย่อย บจก.เอสเค อินชัวรันส์ โบรกเกอร์

บมจ.เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง (ASK) มีแผนขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จัดตั้งบริษัทย่อย บจก.เอสเค อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจองชื่อ บริษัทดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นนายหน้าขายประกันภัย มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท และ ASK จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ดังกล่าว 99.99% ส่วนโครงสร้างกรรมการจะเป็นไปตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นของเอสเคฯ เป็นหลัก

(ข่าวหุ้นธุรกิจ/น.32)