Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย lifeedition Thailife Card
หน้าแรก > มุมข่าวเด่น > สรุปข่าวประจำวัน

สรุปข่าวประจำวัน

| ค้นหาตาม วัน/เดือน/ปี

 

ธุรกิจประกันชีวิตครึ่งปีหลังเริ่มคึกคัก เมื่อมีแบบประกันใหม่ๆ ออกสู่ตลาด

ธุรกิจประกันชีวิตครึ่งปีหลังเริ่มคึกคัก เมื่อมีแบบประกันใหม่ๆ ออกสู่ตลาด รวมทั้งการปรับทัพในบางบริษัทเพื่อรับมือกับตลาดที่กลับมาสดใสหลังเศรษฐกิจฟื้น เริ่มจาก “กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต” เปิดตัวแบบประกันพ่วงลงทุน “ยูนิต ลิงค์” ภายใต้ชื่อ “Hybrid I - Design ที่ผสมผสานระหว่างประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยฯ และคุ้มครองถึงอายุ 90 ปี กับส่วนของการลงทุนเข้าด้วยกัน เบี้ยประกันขั้นต่ำ 50,000 บาทต่อปี
โตเกียวมารีนประกันชีวิต เปิดตัวแบบประกันสะสมทรัพย์ระยะสั้น แม็กซ์ เซฟวิ่ง 10/5 ชำระเบี้ยฯ 5 ปี คุ้มครอง 10 ปี ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 3.11% มีเงินคืนระหว่างสัญญาทุกปีตั้งแต่สิ้นปีที่ 1 - 9 ปีละ 5% ของทุนประกันเริ่มต้น และปีที่ 10 ครบสัญญามีเงินคืน 540% รวมผลตอบแทนตลอดอายุสัญญา 585% ของทุนประกันเริ่มต้น
ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง สตีเฟ่น แอปเปิ้ลยาร์ด ดำรงตำแหน่ง กจญ.คนใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. เป็นต้นไป
(สยามธุรกิจ 26 ก.ค.-1 ส.ค./น.14)

ประกันสบช่อง “คสช.” ผนึกสภาหอการค้าปัดฝุ่นข้อเสนอภาษีที่ค้างเติ่งมานาน

ส.ประกันวินาศภัย - คปภ. สบช่อง คสช. บริหารประเทศ ผนึกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย แก้ไขข้อเสนอภาษีที่ยังคั่งค้างมาจนถึงปัจจุบันเสนอให้ คสช.พิจารณาอีกครั้ง
สำหรับข้อเสนอทางด้านภาษีของธุรกิจประกันวินาศภัย แบ่งออกเป็น 2 ชุด ชุดแรกมี 3 ข้อ ได้แก่ 1.ขอให้ บ.ประกันวินาศภัยสามารถจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ประกันภัยต่อที่เกิดจากค่าสินไหมทดแทนน้ำท่วมปี 54 หวั่นหากไม่สามารถจำหน่ายหนี้สูญได้จะกระทบต่อสภาพคล่องและฐานะของ บ.ประกันได้ 2.การกำหนดฐานภาษีมูลค่าเพิ่มของการประกันภัยต่อเสนอให้คิดจากเบี้ยประกันภัยต่อหักด้วยส่วนลดที่ได้รับทันทีนับแต่วันแรกที่เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และ 3.การคำนวณเงินสำรองประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้และเงินสำรองค่าสินไหมเสนอให้แก้ไขประมวลรัษฎากรให้ บ.ประกันภัยสามารถนำสำรองทั้งหมดทั้งสำรองเบี้ยประกันภัย สำรองค่าสินไหมที่กันไว้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของ คปภ. ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้
พร้อมเสนอมาตการจูงใจทางด้านภาษีเพื่อส่งเสริมการทำประกันภัยมี 3 ข้อ ประกอบด้วย 1. เสนอให้ภาครัฐพิจารณาให้ผู้เอาประกันสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้จำนวน 50,000 บาท 2.เสนอให้สามารถนำเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (พีเอ) ไปหักลดหย่อนภาษีได้ 30,000 บาท และ 3.ให้สามารถนำเบี้ยประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (มารีน) มาหักเป็นค่าใช้จ่ายเป็น 2 เท่าของเบี้ยประกันเพื่อการลดหย่อนภาษีของผู้เอาประกัน
(สยามธุรกิจ 26 ก.ค.-1 ส.ค./น.1)

5 ค่ายงาบประกันรถตู้ รับอานิสงส์ คสช. จัดระเบียบรถตู้เพื่อความเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน

จากนโยบายของ คสช. ที่ต้องการจัดระเบียบรถตู้เพื่อความเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน โดยมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกกวดขันและดำเนินการทางกฎหมายให้รถตู้จดทะเบียนและเสียภาษีให้ถูกต้องตามประเภทการใช้งาน รวมทั้งมอบหมาย คปภ. จัดให้รถตู้มีประกันภัยตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ประเภทขนส่งผู้โดยสารสาธารณะและประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 3 ทำให้ธุรกิจประกันวินาศภัยมีเบี้ยประกันใหม่เพิ่มขึ้น
โดย บ.ประกันวินาศภัยที่เข้าไปรับประกันในโครงการนี้มี 5 บริษัท คือ วิริยะประกันภัย กรุงเทพประกันภัย สินมั่นคงประกันภัย ไทยวิวัฒน์ประกันภัย และเมืองไทยประกันภัย อย่างไรก็ตาม บ.ประกัน หวั่นลอสเรโชรถตู้สาธารณะสูงมากเกิน 80% ทุกบริษัทที่เข้าร่วมโครงการต้องปรับเพิ่มเบี้ยฯ เพื่อให้เหมาะสมกับความเสี่ยง
(สยามธุรกิจ 26 ก.ค.-1 ส.ค./น.13)

กจญ.ไทยประกันชีวิต “ไชย ไชยวรรณ” เปิดโรดแมพ พาไทยประกันชีวิตสู่ตลาดเออีซี หวังเป็นบ.ประกันชีวิตที่อยู่ในใจของลูกค้าคนไทย และลูกค้าในภูมิภาคอาเซียน

ไชย ไชยวรรณ กจญ.ไทยประกันชีวิต เปิดวิสัยทัศน์การนำพาไทยประกันชีวิต ให้เป็น บ.ประกันชีวิต ที่อยู่ในใจของลูกค้าคนไทยและลูกค้าในภูมิภาคอาเซียน เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากสังคมและอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืน จึงได้นำเมจิ ยาซึดดะ ไลฟ์อินชัวรันส์ มาเป็นหุ้นส่วนรองรับการแข่งขันเสรี
โรดแมพของไทยประกันชีวิต จากนี้ไปต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการเป็น People Business ด้วยการกำหนด Business Strategy ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การรีแบรนด์ดิ้งเท่านั้น แต่ยังห้ความสำคัญกับการบริหารในด้านต่างๆ
ประกอบด้วย 1.สร้างความยั่งยืนให้กับช่องทางขายหลัก คือ ตัวแทน 2.พัฒนาคุณค่า ในช่องทางการขายที่หลากหลาย 3.พัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถแข่งขัน ท่ามกลางภาวะที่รุนแรงในปัจจุบัน 4.ให้ความสำคัญกับการทำกำไรได้อย่างยั่งยืน และนำกำไรคืนสู่สังคม 5.ให้ความสำคัญกับการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงแบบมืออาชีพ 6.การสร้างให้ไทยประกันชีวิตเป็น Regional Iconic Brand
เป้าหมายของไทยประกันชีวิต คือการเป็น บ.ประกันชีวิตที่อยู่ในใจของลูกค้าคนไทย และลูกค้าในภูมิภาคอาเซียนทุกคน ต้องจดจำไทยประกันชีวิตในฐานะการบรรลุเป้าหมายในการเป็น Regional Iconic Brand
การก้าวเดินของไทยประกันชีวิตไปสู่สังคมเออีซี จะดำเนินการโดยการศึกษาทั้งกฎหมายของประเทศนั้นควบคู่ไปกับพฤติกรรมของคนในประเทศนั้น รวมถึงต้องวิเคราะห์เรื่องการลงทุน เศรษฐกิจ หากประเทศเพื่อนบ้านเปิด ไทยประกันชีวิต พร้อมจะเข้าไปดำเนินธุรกิจได้
(กรุงเทพธุรกิจ/น.17, โพสต์ ทูเดย์/น.A10, The Nation/P.1B)

ไชย ไชยวรรณ กจญ.ไทยประกันชีวิต มอบเงินปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตและทุพพลภาพ

ภาพข่าว : ไชย ไชยวรรณ กจญ.ไทยประกันชีวิต มอบเงินจำนวน 2,600,000 บาท แก่ ผช.ผบ.ทบ. เพื่อนำไปปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตและทุพพลภาพจากการปฏิบัติราชการภาคสนาม
(บ้านเมือง/น.4)

พิชัย ยอวิทยา ผอ.ฝ่ายกิจการตัวแทน ไทยประกันชีวิต มอบ กธ.ประกันชีวิตกลุ่มโครงการสวัสดิการเพื่อข้าราชการตำรวจ สน.ทองหล่อ

ภาพข่าว : พิชัย ยอวิทยา ผอ.ฝ่ายกิจการตัวแทน ไทยประกันชีวิต มอบ กธ.ประกันชีวิตกลุ่มโครงการสวัสดิการเพื่อข้าราชการตำรวจ สน.ทองหล่อ เพื่อให้ความคุ้มครองและสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ทุนประกันรวม 28,600,000 บาท
(บางกอก ทูเดย์/น.20)

พ่อผูกคอตายทิ้ง จม.ทำเพื่อลูก เอาเงินประกันชีวิตไปเคลียร์เหตุล่วงเกินหญิง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้ชาวเน็ตสะเทือนใจกับเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่มีผู้โพสต์ลงเฟซบุ๊ก ลูกชายไปมีปัญหากับหญิงต่างหมู่บ้าน ถูกเรียกค่าเสียหายเป็นเงินหลักหมื่น ผู้เป็นพ่อรับปากชดใช้ให้ทั้งที่ตัวเองเป็นอัมพฤกษ์ และทางบ้านก็ฐานะยากจน สุดท้ายพ่อทำได้ตามที่รับปาก ด้วยการสละชีวิตตัวเองผูกคอตาย ทิ้งจดหมายให้ลูกเอาเงินประกันชีวิตที่ทำไว้เป็นเงินประกันกลุ่มเงินล้าน ไม่ว่าเสียชีวิตกรณีใดๆ ก็ได้รับค่าประกัน
สำหรับผู้ตายชื่อนายเดช อายุ 54 ปี อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 16 บ้านใหม่ไทรทอง ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
(ไทยโพสต์/X-Cite น.3)

คปภ. มอบรางวัล E-Claim Awards ประจำปี 56

วันนี้ (1 ส.ค. 57) เลขาธิการ คปภ. เป็น ปธ. ในพิธีมอบรางวัล E-Claim Awards ประจำปี 56 และพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานและตราสัญลักษณ์ระบบสินไหมอัตโนมัติ (E-Claim) ณ ห้องอินฟินิตี้ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
(โพสต์ ทูเดย์/น.A2)

นายวานิช ไชยวรรณ ปธ.กก.ไทยประกันชีวิต พร้อมผู้บริหารระดับสูง ร่วมเปิดงาน “วันแห่งเกียรติยศ” ประจำปี 57

ภาพข่าว : นายวานิช ไชยวรรณ ปธ.กก.ไทยประกันชีวิต พร้อมผู้บริหารระดับสูง ร่วมเปิดงาน “วันแห่งเกียรติยศ” ประจำปี 57 เพื่อมอบรางวัลแก่บุคลากรฝ่ายขายที่มีผลงานยอดเยี่ยม
(บ้านเมือง/น.20)

ส.ประกันชีวิตไทย ยันเป้าปีนี้โต 13% แต่ยังหวั่นตัวฉุด กธ.ครบกำหนดมีจำนวนมาก

ส.ประกันชีวิตไทย ยันเป้าการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตปีนี้อยู่ที่ 13% หรือมีเบี้ยฯ รับรวมประมาณ 4.96 แสนลบ. คาดมีเบี้ยฯ ปีแรก 1.06 แสนบาท เติบโต 13% เบี้ยฯ ปีต่ออายุ 3.27 แสนลบ. โต 11% โดยมีอัตราความคงอยู่ที่ 85% และเบี้ยฯ แบบจ่ายครั้งเดียว 6.2 หมื่นลบ. โต 15% ขณะที่จำนวนผู้ถือครอง กธ.คาดเพิ่มเป็น 37%
อย่างไรก็ตาม ช่วงปลายปีเบี้ยฯ ชำระครั้งเดียวจะชะลอลดลง เนื่องจากแต่ละบริษัททำยอดขายไปมากแล้วตั้งแต่ต้นปี ดังนั้นช่วงที่เหลือของปีนี้แบบประกันสุขภาพ แบบประกันที่ให้ความคุ้มครองและแบบประกันเพื่อสิทธิการลดหย่อนภาษีจะเป็นตัวหลักที่สร้างยอดขาย หวั่น กธ.ครบกำหนดอายุ และ กธ.ที่ครบสัญญา จะทำให้เบี้ยฯ ต่ออายุบางส่วนลดลง ซึ่งแต่ละบริษัทต้องหาเบี้ยฯ ใหม่มาชดเชยส่วนนี้ให้ได้ ย้ำปัจจัยหลักสนับสนุนจากภาครัฐเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจให้มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ในการประชุม ส.ประกันชีวิตไทย มีมติเอกฉันท์เลือกนายสาระ ล่ำซำ เป็น นายก ส.ประกันชีวิตไทยอีก 1 สมัย (57-58) พร้อมกับกรรมการชุดเดิม ย้ำสมาคมฯ มีนโยบายส่งเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ดำเนินการเชิงรุกในการประสานงานกับภาครัฐ ยกระดับคุณภาพบุคลากร พร้อมกับบูรณาการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันชีวิต
(โพสต์ ทูเดย์/น.A10, ASTV ผู้จัดการรายวัน/น.20, ไทยโพสต์/น.7, ข่าวหุ้นธุรกิจ/น.30)