Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย lifeedition Thailife Card
หน้าแรก > มุมข่าวเด่น > สรุปข่าวประจำวัน

สรุปข่าวประจำวัน

| ค้นหาตาม วัน/เดือน/ปี

 

คปภ. ยกระดับธรรมาภิบาลคุม บ.ประกัน สั่งฝ่ายบริหารส่งข้อมูล แจงประวัติ ประเมินตนเอง

คปภ. เร่งจัดทำโครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บ.ประกันภัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับธรรมาภิบาลของ บ.ประกันภัย รวมถึงกำหนดมาตรการในการพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดย คปภ. ได้จัดทำแบบฟอร์มรายละเอียดกรรมการบริษัทและแบบประเมินตนเองของ บ.ประกันภัย ถึงเรื่อง คุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้บริษัทดำเนินการกรอกข้อมูลและตอบแบบประเมินตนเองผ่านระบบเว็บไซต์เซอร์แวร์ของ คปภ. ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ
(โพสต์ ทูเดย์/น.A10)

ไทยประกันชีวิต คว้า ISO22301 ด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

นางวรางค์ ไชยวรรณ กก. และรอง กจญ.ไทยประกันชีวิต เผย บริษัทฯ ได้รับรางวัลศักยภาพยอดเยี่ยม ISO22301 ด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นแห่งแรกในธุรกิจการเงิน จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ เป็นผลมาจากประสิทธิภาพการดำเนินงานครอบคลุมทุกด้าน จนสามารถสร้างความเชื่อมั่นสูงสุดให้ลูกค้าและพันธมิตรธุรกิจได้
ในปี 56 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย TIS22301 ด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยสามารถดำเนินงานที่เป็นธุรกิจหลัก ประกอบด้วย การรับประกันภัย การจ่ายสินไหมทดแทน การบริการ และการลงทุนได้ต่อเนื่องในภาวะที่เกิดภัยพิบัติ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้เอาประกัน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ และเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มยิ่งขึ้น
(ข่าวหุ้นธุรกิจ/น.30)

ผู้บริหารไทยประกันชีวิต รับของที่ระลึกจากองคมนตรี ในฐานะที่บริษัทฯ สนับสนุนการจัดนิทรรศการของศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร

ภาพข่าว : นางเพียงใจ สงยะรัญ ผอ.ฝ่าย ไทยประกันชีวิต รับของที่ระลึกจากองคมนตรี ในฐานะที่บริษัทฯ สนับสนุนการจัดนิทรรศการของศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร “นิทรรศการชื่นชมนานาศิลปาชีพ ครั้งที่ 6” ประจำปี 57 เป็นเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนการฝึกอบรมอาชีพแก่บุตรหลานเกษตรกรผู้ยากไร้
(ไทยโพสต์/X-Cite น.22)

ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์จับมือพรูเด็นเชียล ขายแบงก์แอสชัวรันส์ยาว 15 ปี

ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และพรูเด็นเชียลประกันชีวิต (ประเทศไทย) บรรลุข้อตกลงใหม่ในระดับภูมิภาคในการขยายระยะเวลาการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงการขยายตลาดของการทำธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านเครือข่ายสาขาของธนาคารร่วมกันในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ข้อตกลงดังกล่าวกำหนดระยะเวลา 15 ปี ครอบคลุม 11 ประเทศ ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก รวมถึงประเทศไทย โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 57 เป็นต้นไป
ข้อตกลงครั้งนี้ กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล ได้รับเอกสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านเครือข่ายของ ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์แต่เพียงผู้เดียวใน 9 ประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินเดีย ไต้หวันและไทย ส่วนอีก 2 ประเทศ ได้แก่จีนและเกาหลี ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ จะจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของพรูเด็นเชียลตามแต่จะตกลงกัน
(โพสต์ ทูเดย์/น.A10, A11, ASTV ผู้จัดการรายวัน/น.20,22,23, ไทยโพสต์/X-Cite น.22, The Nation/P.2B)

ตลาดประกันวินาศภัยแข่งดุครึ่งปีหลัง เชื่อเกิดสงครามราคา เพื่อแย่งงานกัน

สกู๊ป ประเมินแนวโน้มตลาดประกันวินาศภัยในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ คาดจะยังมีการแข่งขันที่รุนแรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง บ.ประกันแต่ละแห่งต้องเร่งทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่วางไว้ ดังนั้น สิ่งที่ทำได้สำหรับตลาดประกันวินาศภัยหลังจากนี้ คงหนีไม่พ้นเรื่องของสงครามราคา โดยเฉพาะการตัดราคาของเบี้ยประกันภัยรถยนต์และประกันภัยทรัพย์สิน เพื่อแย่งงานกัน ซึ่งทุก บ.ประกันต่างก็ต้องรักษาฐานลูกค้าเอาไว้ และรักษา การเติบโตของตัวเองไม่ให้หลุดเป้า แต่ไม่ว่าการแข่งขันของธุรกิจประกันจะรุนแรงแค่ไหน ก็อย่าให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการของลูกค้าเป็นสำคัญ
(โพสต์ ทูเดย์/น.A10)

ไทยประกันชีวิต ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO22301 ด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

นางวรางค์ ไชยวรรณ กก. และรอง กจญ.ไทยประกันชีวิต เผย บริษัทฯ เป็นสถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจในการสร้างหลักประกันชีวิตและการเงินที่มั่นคงแก่ผู้เอาประกัน จึงให้ความสำคัญต่อการสร้างความไว้วางใจสำหรับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ จึงเข้าร่วมการตรวจประเมินมาตรฐานสากล ด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ส่งผลให้ไทยประกันชีวิตเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO22301 ด้านการบริหารความต่อเนื่อง ทางธุรกิจ จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
ในปี 56 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย TIS22301 ด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยสามารถดำเนินงานที่เป็นธุรกิจหลัก ประกอบด้วย การรับประกันภัย การจ่ายสินไหมทดแทน การบริการ และการลงทุนได้ต่อเนื่องในภาวะที่เกิดภัยพิบัติ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้เอาประกัน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ และเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มยิ่งขึ้น
(บ้านเมือง/น.20, คม ชัด ลึก/น.6)

ไทยประกันชีวิต ร่วมกับ บจก.จี-ยู ครีเอทีฟ จัดงาน ไทยประกันชีวิต พรีเซนต์ เจแปน เฟสต้า อินแบงค็อก 2014

ไทยประกันชีวิต ร่วมกับ บจก.จี-ยู ครีเอทีฟ จัดฉลองครบ 10 ปีของมหกรรมพลคนรักญี่ปุ่น ในงาน Japan Festa in Bangkok 2014 (ไทยประกันชีวิต พรีเซนต์ เจแปน เฟสต้า อินแบงค็อก 2014) ในวันที่ 30 ส.ค. 57 หน้าลานศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
(บ้านเมือง/น.13)

ผู้บริหารไทยประกันชีวิต ร่วมเปิดงาน “เดอะมอลล์ อร่อยไป เที่ยวไป ทั่วไทย ครั้งที่ 6”

ภาพข่าว : ผู้บริหารไทยประกันชีวิต ร่วมเปิดงาน “เดอะมอลล์ อร่อยไป เที่ยวไป ทั่วไทย ครั้งที่ 6” รวมสุดยอดเมนูอาหารต้นตำรับจาก 5 ภาคของประเทศมาให้ลิ้มรส
(บ้านเมือง/น.4)

ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต เผย ครึ่งปีแรก เบี้ยฯ ธุรกิจใหม่เติบโต 16% มั่นใจทั้งปีได้ตามเป้า

ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต เผย ช่วงครึ่งปีแรก มีเบี้ยฯ จากธุรกิจใหม่ 9,581 ลบ. เติบโต 16% แบ่งเป็นเบี้ยฯรับปีแรก 7,277 ลบ. และเบี้ยฯ ชำระครั้งเดียว 2,304 ลบ. ขณะที่เบี้ยฯ ปีต่อไป 15,144 ลบ. เพิ่มขึ้น 12% และมีเบี้ยฯ รับรวม 24,725 ลบ. เติบโต 13% โดยช่องทางแบงก์แอสชัวรันส์ ยังคงเป็นช่องทางหลักในการ ขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท และมีสัดส่วนการขายอยู่ที่ 86.3% มีเบี้ยฯ รับรวม 21,354 ลบ. เติบโต 14%
ช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทยังคงดำเนินกลยุทธ์โดยการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เตรียมออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับลูกค้ากลุ่มขนาดใหญ่ เพื่อตอบโจทย์ทั้งด้านการวางแผนเกษียณ การลดหย่อนภาษี และ การวางแผนมรดก รวมถึงการจัดกิจกรรม “SCBLIFE ใจดี๊ดี คานิวัล” ที่จะจัดขึ้นตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำใน หัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดช่องทางการขายใหม่ที่หลากหลาย และเข้าถึงลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น
(โพสต์ ทูเดย์/น.A10, ASTV ผู้จัดการรายวัน/น.20)

เอไอเอ แข่งชิงออฟฟิศเกรดเอ เคาะราคาเช่า 700 บาท/ตร.ม. ทำเลรัชดาฯ

เอไอเอ ประเทศไทย เปิดตึก “เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์” ต้อนรับสื่อมวลชนเข้าชม ซึ่งเป็นออฟฟิศ ให้เช่าเกรดเอ มูลค่าลงทุนกว่า 6,000 ลบ. เป็นตึกออฟฟิศทันสมัยที่สุดบนถนนรัชดาฯ ในขณะนี้ โดยตึกเอไอเอ แคปปิตอลฯ ถูกวางคอนเซ็ปต์ให้เป็นศูนย์รวมธนาคาร ร้านอาหาร และศูนย์ออกกำลังกายหรือฟิตเนส ซึ่งมีอาคารจอดรถ 6 ชั้น รองรับได้ 837 คัน
ไฮไลต์ของตึกดังกล่าว มีรางวัลการันตีเรื่องประหยัดพลังงาน โดยได้รับการรับรองเบื้องต้นจากสภาอาคารเขียว สหรัฐอเมริกา ว่าเป็นอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านการออกแบบและก่อสร้างอาคารมาตรฐาน “ระดับทอง” หรือ “LEED Gold” และปัจจุบันตึกแห่งนี้ คิดค่าเช่าช่วงโปรโมชั่นตารางเมตรละ 650-700 บาทต่อเดือน และมีโอกาสที่ค่าเช่าจะปรับขึ้นเป็น 700-800 บาทต่อตารางเมตร มีผู้จองพื้นที่ล่วงหน้ากว่า 30%
ส่วนการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต นอกจากอาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ที่กำลังก่อสร้าง บริษัทยังคงเดินหน้าสรรหาทำเลที่เหมาะสมเพื่อนำมาพัฒนาโครงการใหม่ๆ ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง
(ประชาชาติธุรกิจ 17-20 ก.ค./น.9)