ไทยประกันชีวิต

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

images
01/11/2017

คุณพัลลภ เงินเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงาน สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แทนบริษัทฯ ลงนามถวายพระพรและถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน พุ่มทอง) ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตดินแดง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระ มหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ในรัชกาลที่ 9