ไทยประกันชีวิต

จัดสร้างสนามเด็กเล่น BBL สร้างภูมิปัญญา พัฒนาสมอง แห่งที่ 1 จ.นครราชสีมา

images
21/12/2017

คุณภาสินี ปรีชาธนาพล ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มองค์กรสัมพันธ์ เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบสนามเด็กเล่น BBL สร้างภูมิปัญญา พัฒนาสมอง ให้แก่โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อนุบาลค่ายสุรนารี เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนปฐมวัย ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา ซึ่งสนามเด็กเล่นแห่งนี้ ออกแบบตามแนวคิด Brain Base Learning ให้เป็น สนามเด็กเล่นในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ใช้วัสดุที่ทำจากยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว ประกอบด้วย เครื่องเล่น 6 ชนิด สำหรับฝึกทักษะช่วยพัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆ  โดยมี พันเอกถกล มักการุณ  รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่  21  เป็นประธานในพิธีรับมอบ   นอกจากนี้  ทีมงานคุณ กัญชุลี วัฒนกุล ผู้จัดการสายการตลาดภูมิภาค 3 ได้ร่วม ออกบูทจิตอาสาแจก
ไอศครีม ขนม และของที่ระลึก ให้แก่น้องๆ นักเรียน จำนวนกว่า 300 คน