ไทยประกันชีวิต

นิทรรศการ "ด้วยพระบารมี"

images
01/11/2017

บริษัทฯ ได้จัดทำรายการสารคดีชุด “ด้วยพระบารมี” ซึ่งเป็นรายการสารคดีสั้นทางโทรทัศน์ความยาว 3 นาที จัดทำขึ้นน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ ในการเผยแพร่งานและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลาประมาณ 20.20 - 20.23 น. หลังข่าวพระราชสำนัก โดยในปี 2560 นี้ รายการ “ด้วยพระบารมี” ได้รับรางวัลสารคดีชุดยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2559 จากการประกวดรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดโดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และเพื่อแสดงถึงความเป็นมาในการจัดทำรายการ ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริหารและพนักงาน ส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมจึงได้จัดนิทรรศการ “ด้วยพระบารมี” ขึ้น โดยมีรูปแบบ ดังนี้  
        
       1.    นิทรรศการ “ด้วยพระบารมี” บอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของการผลิตรายการ และจัดแสดงรางวัล “นาฏราช” ปี 2559  
       2.    ออกร้าน “ตลาดด้วยพระบารมี” ซึ่งเป็นการจำลองตลาดบางน้ำผึ้ง โดยชุมชนบางน้ำผึ้ง ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการบริหารจัดการ โดยได้รับการเผยแพร่ผ่านรายการฯ เมื่อปี 2557  
       3.    กิจกรรมตอบคำถามจากนิทรรศการฯ ลุ้นรับรางวัล ได้แก่ บัตรชมภาพยนตร์ในเครือ Major จำนวน 20 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) และ CD 70 Stories of Father จำนวน 100 รางวัล