ไทยประกันชีวิต

น้อมเกล้า ฯ ถวายรถตู้ ให้แก่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

images
01/11/2017

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอภิรักษ์ ไทพัฒนกุล รองประธานกรรมการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ และคณะเข้าเฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายรถตู้พยาบาลให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่คณะแพทย์พยาบาลในการเดินทางใช้ขนส่งอวัยวะ เพื่อการปลูกถ่ายช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที