ไทยประกันชีวิต

บริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิตร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

images
01/11/2017

คณะผู้บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด(มหาชน) ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด(มหาชน) และ บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด(มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง พร้อมทั้งได้รับเกียรติในการเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ และสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ ซึ่งเสด็จฯ ไปถวายสักการะพระบรมศพเป็นการส่วนพระองค์ ในเวลา ๑๘.๐๐ น.