ไทยประกันชีวิต

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2559

images
01/11/2017

คุณวานิช ไชยวรรณ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานแด่ พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดธาตุทอง
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร โดย คุณไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานในพิธี ซึ่งยอดจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศลจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,117,500 บาท
จะนำไปสมทบทุนสร้างอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ และทำนุบำรุงโรงเรียนจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โรงเรียนวัดธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด)
และโรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง