ไทยประกันชีวิต

พิธีรับพระราชทานโล่ที่ระลึก เนื่องใน "วันมหิดล" ปี 2560

images
01/11/2017

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร องค์ประธานในพิธี พระราชทานโล่ ที่ระลึกแก่ คุณไมเคิล เฮียง ลี Chief Financial Officer ผู้แทนบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนการผลิตและ
เผยแพร่รายการสารคดีสั้น “ พบหมอศิริราช ” ความยาว 3 นาที เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เพื่อให้ความรู้ด้าน
สาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชนมาตั้งแต่ปี 2529 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 31 รวมทั้งให้การสนับสนุนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสาธารณประโยชน์มาโดยตลอด