ไทยประกันชีวิต

พิธีลงนามต่อสัญญากรมธรรม์ประกันชีวิตทหาร

images
01/11/2017

พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วย ดร. อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมลงนามต่อสัญญากรมธรรม์ประกันชีวิตทหารปีที่ 31 ภายใต้กรมธรรม์แบบ ภัยสงคราม พิทักษ์พล และพิทักษ์พลพิเศษ เพื่อมอบความคุ้มครองแก่กำลังพลในสังกัดกองทัพบกทั้งในยามสงบ และยามปฏิบัติภารกิจภาคสนาม โดยมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มอบเงินสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวทหารที่เสียชีวิตและทุพพลภาพจนถูกปลดประจำการจำนวน 16,100 ราย รวมเป็นเงินสินไหม ทั้งสิ้น 1,011,777,400 บาท ทั้งนี้ไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกที่รับประกันชีวิตทหารทุกระดับชั้น มาตั้งแต่ปี 2530 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคมโดยไม่แสวงหาผลกำไร สอดรับกับแนวคิดการเป็นเพื่อนคู่คิด ดูแลคนที่ดูแลเรา และเคียงข้างทุกชีวิตในสังคมไทย