ไทยประกันชีวิต

พิธีส่งมอบสนามเด็กเล่น BBL สร้างภูมิปัญญา พัฒนาสมอง แห่งที่ 3 เกียกกาย

images
21/12/2017

คุณอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบสนามเด็กเล่น BBL สร้างภูมิปัญญา พัฒนาสมอง เป็นแห่งที่ 3 ให้แก่ อาคารสงเคราะห์กองทัพบก (ส่วนกลาง) เกียกกาย กรมสวัสดิการทหารบก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนปฐมวัย ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา ซึ่งสนามเด็กเล่น BBL นี้เป็นการออกแบบตามแนวคิด Brain Base Learning ให้เป็นสนามเด็กเล่นใช้วัสดุที่ทำจากยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว ประกอบด้วยเครื่องเล่น 5 ชนิด สำหรับฝึกทักษะช่วยพัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆ โดยมี พลตรีเกษม เบญจนิรัติศัย เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก เป็นประธานในพิธีรับมอบ 
             ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างสนามเด็กเล่น BBL ให้แก่หน่วยงานในกำลังพลกองทัพบกได้ใช้ประโยชน์ ไปแล้วทั้งสิ้น 3 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 330,000 บาท โดยได้ดำเนินการจัดสร้างและส่งมอบไปแล้ว 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 โรงเรียนอนุบาลค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา และจุดที่ 2 โรงเรียนอนุบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี ทั้งนี้  ภายในงานพิธีส่งมอบ ยังได้แจกไอศกรีม ขนมเบเกอรี่จากร้าน 60 Plus น้ำดื่ม และของที่ระลึกให้แก่เด็กๆ จำนวนกว่า 80 คนด้วย