ไทยประกันชีวิต

พิธีแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

images
01/11/2017

      คุณวานิช ไชยวรรณ ประธานกรรมการ    และคุณไชย  ไชยวรรณ  กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากรฝ่ายขาย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

      โดยคุณไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่  กล่าวแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระบรม-ฉายาลักษณ์ พร้อมนี้ คณะผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากรฝ่ายขาย ร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัยเป็นเวลา 3 นาที  และร่วมลงนามแสดงความอาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์กว่า 70 ปี โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นพร้อมกันที่อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ