ไทยประกันชีวิต

มอบ "อาคาร 70 ปี ไทยประกันชีวิต" โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม

images
21/12/2017

คุณวานิช ไชยวรรณ ประธานกรรมการ บมจ.ไทยประกันชีวิต เป็นประธานในพิธีส่งมอบ “อาคาร 70 ปี ไทยประกันชีวิต” แก่โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม โดยมีว่าที่ร้อยตรี นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นผู้แทนรับมอบ อาคารอเนกประสงค์หลังนี้ ได้รับการตั้งชื่อเพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ ก่อตั้งและเปิดดำเนินกิจการมาครบ 70 ปี ในปี 2555 มีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อเป็นหอสมุดและหอประชุม สำหรับให้บริการด้านการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน โดยใช้งบประมาณก่อสร้างกว่า 17 ล้านบาท