ไทยประกันชีวิต

มอบเงินบริจาคในช่วงเดือนรอมฎอน (ละศีลอด)

images
01/11/2017

คุณมะลิ หอมกระแจะ ผู้จัดการ ส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเงินบริจาคแก่คุณประดิษฐ มิ่งสมร อิหม่ามประจำมัสยิดดารุ้ลมู่ฮาญีรีน (ห้วยขวาง) จำนวน 20,000 บาท เพื่อร่วมทำบุญค่าอาหารให้กับกิจกรรมของมัสยิดดังกล่าว ในช่วงเดือนรอมฎอน (ละศีลอด) ซึ่งเป็นเดือนที่ชาวมุสลิมต้องอดอาหารในเวลากลางวัน คือ ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ทุกวันในช่วงเดือนรอมฎอน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ระยะเวลา 1 เดือนรอมฎอน