ไทยประกันชีวิต

รายการ "ด้วยพระบารมี"

images
01/11/2017

รายการ "ด้วยพระบารมี" เป็นรายการสารคดีสั้นทางโทรทัศน์ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมวงศานุวงศ์ในการเผยแพร่ในโครงการพระราชดำริต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 โดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 20.10 - 20.13 น. ช่วงหลังข่าวพระราชสำนัก นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและกลุ่มบุคคลที่น้อมนำพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในทุกๆด้าน มาเป็นต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจในการทำดีเพื่อส่วนรวม

 
เลือกดูรายการย้อนหลังได้ที่นี่
ตามรอยพระราชดำริ ปั๊มน้ำมัน ปันสุข
"ปลานิล" ปลาพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่ 9
เยือนถิ่นสกล ยลความพอเพียงในวิถีผ้าคราม
แนวพระราชดำริ สร้างความยั่งยืน
เป็นผู้ให้ตามรอยพ่อของแผ่นดิน
ชาอินทรีย์วาวี มั่งคั่งบนยอดดอย
รวมกลุ่มคือพลังสร้างความสามัคคี
ดอนขุนห้วย ปวงประชาสุขล้นด้วยพระบารมี
ปฏิบัติดี สร้างอาชีพในชุมชนตามแนวพระราชดำรัส