ไทยประกันชีวิต

สนับสนุนการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลฯ มูลนิธิเพื่อการศึกษาฯ

images
21/12/2017

รศ.ดร.ภญ.อรพรรณ มาตังคสมบัติ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินจํานวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท จากคุณภาสินี ปรีชาธนาพล ผู้อํานวยการ-ฝ่าย กลุ่มองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายได้จากการจัดกิจกรรมทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาและสาธารณกุศล โดยมีกำหนดจัดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ Blu-O ริธึมแอนด์โบว์ ศูนย์การค้าเอสพลานาด รัชดา