ไทยประกันชีวิต

สนับสนุนกิจกรรมเพ้นท์ผนังกำแพงประวัติศาสตร์อ่างศิลา

images
21/12/2017

คุณวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ้นท์ภาพบนผนังกำแพงประวัติศาสตร์อ่างศิลา จำนวน 100,000 บาท แก่ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนและฟื้นฟูเส้นทางท่องเที่ยวเทศบาลเมืองอ่างศิลาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี และโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม ระหว่างวันที 1 – 7 ธันวาคม ณ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยมีคุณสิทธิชัย อิ่มอ่อง ผู้ช่วยอธิการบดี และคุณนันท์วดี ชัยจินดา รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์และรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ร่วมเป็นสักขีพยาน