ไทยประกันชีวิต

สนับสนุนโครงการ "วิศิษฏศิลปิน"

images
01/11/2017

คุณวรางค์  ไชยวรรณ  กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทส่งมอบเงินสนับสนุนโครงการจัดทำเว็บไซต์  www.WisithSilapin.org  แก่ คุณศิวะพร  ทรรทรานนท์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีคุณูปการต่องานด้านศิลปะวัฒนธรรม ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งของเงินบริจาคจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย