ไทยประกันชีวิต

ส่งมอบน้ำดื่มน้ำใจ และผ้าเย็นไทยประกันชีวิต

images
01/11/2017

คุณภาสินี  ปรีชาธนาพล ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มองค์กรสัมพันธ์  เป็นผู้แทนบริษัทฯ      ส่งมอบน้ำดื่มน้ำใจฯ ขนาด 350 มล. จำนวน 100,000 ขวด และ ผ้าเย็นไทยประกันชีวิต จำนวน  50,000 ชิ้น  แก่คุณสามารถ  รัตนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กองมหาดเล็ก สำนักพระราชวัง    เพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในงานพระราชพิธี และประชาชนทั่วไปที่ร่วมถวายสักการะพระบรมศพ ณ บริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช