ไทยประกันชีวิต

โครงการบริจาคโลหิต

images
01/11/2017

ไทยประกันชีวิต ได้จัดกิจกรรมรณรงค์รับบริจาคโลหิตเป็นประจำ  ไทยประกันชีวิต ได้จัดกิจกรรมรณรงค์รับบริจาคโลหิตเป็นประจำ ทุก 3 เดือน นับตั้งแต่ปี 2532 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน โดยปี 2553 ได้ขยายไปยังสาขารัตนาธิเบศร์ และในปี 2560 นี้ได้ขยายไปยังสาขาบางนาอีกด้วย เพื่อเพิ่มปริมาณโลหิตบริจาคและให้บริการแก่บุคลากรของบริษัทรวมทั้งประชาชนในบริเวณใกล้เคียงที่ต้องการบริจาคโลหิตให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยถึงปัจจุบันสามารถรณรงค์รับโลหิตบริจาคได้รวมมากกว่า 17 ล้านซีซี..