ไทยประกันชีวิต

โครงการสวัสดิการเพื่อข้าราชการดับเพลิง

images
21/12/2017

นับตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน ไทยประกันชีวิตได้ให้ความคุ้มครองข้าราชการดับเพลิงรวม 5 สถานี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง โดยได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานไปแล้วรวม 13 นาย เป็นเงิน 980,000 บาท