ไทยประกันชีวิต

โครงการสวัสดิการเพื่อข้าราชการตำรวจ

images
01/11/2017

นับตั้งแต่ปี 2536 จนถึงปัจจุบันไทยประกันชีวิตได้ให้ความคุ้มครองเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกระดับชั้นในกรณีเสียชีวิต เพื่อเป็นสวัสดิการเสริมให้แก่ครอบครัว ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย จำนวน 12 สถานี โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไทยประกันชีวิตได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตไปแล้วรวม 74 นาย เป็นเงินกว่า 5,000,000 บาท