ไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิต รวมใจรักษ์พิทักษ์ทะเล

images
21/12/2017

บริษัทฯ ร่วมกับรายการ Light House Family จัดกิจกรรม “ไทยประกันชีวิต รวมใจรักษ์พิทักษ์ทะเล” โดยมีคุณชวลิต วงศ์ต่าย ผู้จัดการสายการตลาดภูมิภาค 4 พร้อมด้วยทีมงาน และลูกค้า จำนวน 40 คน ร่วมกันปล่อยเต่าคืนสู่ท้องทะเล จำนวน 14 ตัว เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังได้มอบป้ายประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการปฐมพยาบาลผู้ที่สงสัยถูก แมงกะพรุนพิษ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อใช้แนะแนวทาง การให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ถูกแมงกะพรุนพิษกัดในบริเวณเกาะกูด และเกาะหมาก โดยมี พ.ญ. โมไนยา พฤทธิภาพย์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลคลองใหญ่ และทีมสาธารณสุข จังหวัดตราด เป็นผู้แทนรับมอบ