ไทยประกันชีวิต

แคมเปญ สแกนจ่ายได้ลุ้นโชค

       แค่จ่ายเบี้ยประกันภัย ผ่าน QR Code หรือ Barcode  ก็ได้ลุ้นรับทอง ลูกค้าไทยประกันชีวิต เพียงชำระเบี้ยประกันภัยปีแรก หรือ ชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อ บนแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต หรือช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด ลุ้นรับทองคำและของรางวัลมากมาย มูลค่ากว่า 1,440,000 บาท 

รายละเอียดแคมเปญ
ระยะเวลาการจัดแคมเปญ:     1 กรกฏาคม – 31 ธันวาคม 2564

ช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัย ชำระผ่าน QR Code & Barcode ได้รับ 1 สิทธิ์ชิงโชค/กรมธรรม์
 • แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต สามารถชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อ
 • แอปพลิเคชัน ฝ่ายขาย (TL Pro Plus, TL After Plus) สามารถเบี้ยประกันภัยปีแรก หรือ เบี้ยประกันภัยปีต่อ        

รายละเอียดของรางวัล: รวมของรางวัล จำนวน 800 รางวัล รวมมูลค่า 1,449,000 บาท 
รางวัลที่ 1: ทองคำแท่ง 1 บาท  มูลค่า 28,350  บาท 10   รางวัล รวมมูลค่า 283,500 บาท
รางวัลที่ 2: ทองคำรูปพรรณ 2 สลึง มูลค่า 14,250 บาท 70   รางวัล  รวมมูลค่า 997,500 บาท
รางวัลที่ 3: Gift Voucher Central มูลค่า 500 บาท 240 รางวัล  รวมมูลค่า 120,000 บาท
พิเศษสำหรับ สมาชิกไทยประกันชีวิต Privilege ที่ชำระเบี้ยประกันภัย ผ่าน แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต 80 ท่านแรกของทุกเดือน รับ E-coupon ส่วนลด Shopee มูลค่า 100 บาท ผ่านเมนูการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน ในเดือนถัดไป ท่านสามารถรับสิทธิ์ได้เพียง 1 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ  

เงื่อนไขเข้าร่วมแคมเปญ 
1.ชำระเบี้ยประกันภัยด้วย QR Code & Barcode ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ (สามารถเบี้ยประกันภัยปีแรก หรือ เบี้ยประกันภัยปีต่อ) 
 • แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต สามารถชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อ
 • แอปพลิเคชัน ฝ่ายขาย (TL Pro Plus, TL After Plus) สามารถเบี้ยประกันภัยปีแรก หรือ เบี้ยประกันภัยปีต่อ 
2. แบบประกันที่ร่วมแคมเปญ กรมธรรม์ที่ร่วมแคมเปญ คือ กรมธรรม์ทุกแบบที่สามารถชำระเบี้ยฯเครื่องมือในข้อ 1 รองรับ ยกเว้น MRTA และกรมธรรม์อุตสาหกรรม 
3. การชำระเบี้ยประกันภัย สามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้ทั้งกรมธรรม์แบบรายงวด และ รายงวดชำระรายเดือน
4. กรมธรรม์ที่ร่วมแคมเปญต้องมีวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย (Due Date) ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 ถึง  31 ธันวาคม 2564 และต้องชำระเบี้ยประกันภัย (Pay Date)
   ภายในวันที่  30 มกราคม 2565 
5. กรณีซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ ต้องยืนใบคำขอ ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม –31ธันวาคม 2564
6. กรมธรรม์ฉบับใหม่ต้องพ้นช่วงเวลา Free look period ผ่านการพิจารณารับประกันและออกเลขกรมธรรม์ตามกฏของบริษัทฯ ภายในวันที่ 30  มกราคม 2565
7. สิทธิ์การชิงรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์ (การให้สิทธิ์การชิงรางวัลคิดจากกรมธรรม์เท่านั้น)
8. รายชื่อผู้มีสิทธิ์ชิงโชค จะยึดจากรายชื่อเจ้าของกรมธรรม์  
9. สิทธิ์ในการชิงโชคกรมธรรม์ที่ชำระเบี้ยประกันต้องมีผลบังคับ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
10. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนสิทธิ์ของรางวัลให้กับผู้อื่นได้
11. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการชิงโชค  
 1. สิทธิ์การชิงรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์  
 2. จับรางวัลในวันที่ 23 มีนาคม 2565
 3. สถานที่จับรางวัล บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
 4. ประกาศรางวัลวันที่ 31 มีนาคม 2565 
 5. ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544
 7. ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมูลค่าสิ่งของรางวัลที่ได้รับ ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
 8. ติดต่อรับรางวัลภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 (30 วันหลังประกาศรายชื่อ)
 9. กรณีผู้ได้รับไม่ติดต่อรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับ “มูลนิธิหนึ่งคนให้หลายคนรับ” ต่อไป
ใบอนุญาตเลขที่ 926-927/2564  ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ