จุดเด่นแบบประกัน
Card image
คุ้มครองถึง 10 โรคร้ายแรง
Card image
คุ้มครองกรณีเจ็บป่วย จากโรคร้ายแรงสูงสุด 1,000,000 บาท(1),(2)
Card image
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต ทุกกรณี สูงสุด 1,000,000 บาท(1),(2)
Card image
เบี้ยฯคงที่ ตลอดสัญญา
Card image
เบี้ยฯไม่สูญเปล่า หากอยู่ครบกำหนดสัญญา รับเงินคืนสูงสุด 1,000,000 บาท(1),(2)
Card image
เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยได้ 10 ปี หรือ 15 ปี
Card image
รับประกันตั้งแต่อายุ 16-50 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี

สนใจแบบประกันนี้ 

โทร 02-201-4461
หรือกรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

แบบประกันอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ไทยประกันชีวิต "แฮปปี้มีเงินใช้"

ชำระเบี้ยฯสั้น 5 ปี คุ้มครองยาว 15 ปี

 ไทยประกันชีวิต "มรดกเพิ่มพูน (เพื่อผู้สูงอายุ)"

 สร้างมรดกให้ลูกหลานตั้งแต่วันนี้ เพราะเราไม่รู้พรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น

 ไทยประกันชีวิต "เติมเงินยามป่วย"

 เจ็บป่วย ขาดงาน รายได้ไม่สะดุด ให้เงินชดเชย ทั้งเข้าและออกจากโรงพยาบาล