• สมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-70 ปี  คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี

  • ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

  • เมื่ออายุครบ 75 ปี รับเงินคืน 50 %(1) มีเงินใช้แบบสบายใจสูงถึง 200,000 บาท(2) 

  • ครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 150%(1),(3)เป็นมรดกให้ลูกหลานสูงถึง 600,000 บาท(2)

  • ตลอดสัญญารับเงินรวมทั้งหมด 200%(1) ได้เงินคืนแล้วก็ยังได้อีกสูงถึง 800,000 บาท(2)

  • เบี้ยฯ เริ่มต้นวันละ 9 บาท(4)

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม กรอกรายละเอียด
ชื่อ *
นามสกุล *
มือถือ *
หรือ โทร 02-248-9123
ประกันที่น่าสนใจ

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์*

บริการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน เบื้องต้นให้กับผู้เอาประกัน

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์*

ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ และ การเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลกทุกกรมธรรม์

คลับไทยประกันชีวิต*

เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ ที่หลากหลาย

หมายเหตุ

(1)  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 

(2)  สำหรับความคุ้มครองแผนที่ 8 

(3)  กรณี 101% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) หักด้วยผลประโยชน์เงินคืนกรณีมีชีวิตตามที่ได้จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยแล้ว มีจำนวนมากกว่าเงินครบกำหนดสัญญาข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินครบกำหนดสัญญาเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้เอาประกันภัย

(4) คำนวณจากเบี้ยประกันภัย รายปี เพศหญิง อายุ 50 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท

- “ไทยประกันชีวิต บุพการีมีเงินใช้” เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน “เอ็กซ์ตร้า ซีเนียร์ (Extra Senior) (เพื่อผู้สูงอายุ)”

- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น

- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน

- ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปเงื่อนไขและความคุ้มครองโดยสังเขป บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ความคุ้มครองโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น