• คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในวันหยุดประจำปีสูงสุด 4,000,000 บาท(1)

  • ค่าชดเชยรายได้ ระหว่างเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (วันละ) 3,000 บาท(2) 

  • มีค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (ต่อครั้ง) 60,000 บาท(2) 

  • คุ้มครอง 2 เท่า กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในวันหยุดประจำปีในปี
    กรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป

  • เบี้ยฯเริ่มต้นเพียง วันละ 9 บาท(3) จ่ายง่าย สบายกระเป๋า

  • ค่าชดเชยรายได้ให้ครอบครัว 1 ปี กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุดเดือนละ 20,000 บาท(2) 

  • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองเพิ่มขึ้น(4) เมื่อทำประกันต่อเนื่อง

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม กรอกรายละเอียด
ชื่อ *
นามสกุล *
มือถือ *
หรือ โทร 02-201-4510
สถิติอุบัติเหตุและการบาดเจ็บของคนไทย

จำนวนลูกจ้างหรือพนักงาน

ที่ประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงานในปี 2560 

เป็นผู้ประสบอุบัติเหตุทางท้องถนนในประเทศไทย

สูงสุดอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน

ที่ทางกระทรวงคมนาคมได้รับแจ้ง

ในรอบปีที่เกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ในปี พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

(1) สำหรับความคุ้มครองแผนแพลตตินั่ม กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในวันหยุดประจำปี ตั้งเเต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป
(2) สำหรับความคุ้มครองแผนแพลตตินั่ม
(3) คำนวณจากเบี้ยประกันภัยรายปี สำหรับแผนคลาสสิก
(4) สำหรับผลประโยชน์ความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป และการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในวันหยุดประจำปี


- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน


บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 123 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400