ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

กรุงเทพประกันภัย ตั้งเป้าปีนี้มีเบี้ยฯ รับรวม 16,800 ล้านบาท เติบโต 5% เดินหน้า รุกประกันรายย่อย

29/03/2018

กรุงเทพประกันภัย ตั้งเป้าปีนี้มีเบี้ยฯ รับรวม 16,800 ล้านบาท เติบโต 5% เดินหน้ารุกประกันรายย่อย ส่วนประกันภัยรถยนต์ปีนี้มีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ รถบรรทุกใหญ่ ขณะที่การประกันภัยรถยนต์ประเภทอื่น ยังคงมีนโยบายกำหนดเบี้ยประกันภัยตามความเสี่ยงภัย ยังคงไม่เน้นลดเบี้ยฯ เพื่อการแข่งขัน ทางด้านงานประกันภัยนอนมอเตอร์ยังจะมุ่งขยายตลาดเฉพาะกลุ่มมากขึ้น 

พร้อมพัฒนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้มากขึ้น เตรียมการสร้างหน่วยงานเฉพาะด้านนวัตกรรมและดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อสรรหาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในธุรกิจประกันภัย 

ด้านการพัฒนาแบบประกัน ยังคงมุ่งเน้นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงต้นเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา บริษัทฯ เปิดตัวกรมธรรม์ประกันภัยสวนทุเรียนเป็นรายแรกของประเทศ เพื่อให้ความคุ้มครองกรณีต้นทุเรียนตาย ตั้งเป้าปีนี้ทำเบี้ยฯ ได้ 10 ล้านบาท และเริ่มขายได้แล้ว 3,000 บาท คุ้มครอง 1 ไร่ 

(ASTV ผู้จัดการรายวัน/น.6, โพสต์ ทูเดย์/น.A7, ข่าวหุ้นธุรกิจ/น.30)