ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

กรุงเทพประกันภัย มอบทุนการศึกษา ตามโครงการสนับสนุนการศึกษา BKI Scholarship

20/03/2018

ภาพข่าว : กรุงเทพประกันภัย มอบทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามโครงการสนับสนุนการศึกษา BKI Scholarship ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีผลการเรียนและพฤติกรรมดี 

(ไทยโพสต์/X-Cite น.21)