ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทัพบก ร่วมกับ ไทยประกันชีวิตต่อสัญญากรมธรรม์ประกันชีวิตทหาร ประจำปี 2561

21/03/2018

กองทัพบก ร่วมกับ ไทยประกันชีวิตต่อสัญญากรมธรรม์ประกันชีวิตทหาร ประจำปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 32 ภายใต้กรมธรรม์ 3 แบบ คือ กรมธรรม์แบบภัยสงคราม กรมธรรม์แบบพิทักษ์พล และกรมธรรม์แบบพิทักษ์พลพิเศษ รวมวงเงินประกันกว่า 63 ล้านบาท ซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2561 - 31 มี.ค. 2562 

(โพสต์ ทูเดย์/น.A7)