ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คปภ. ถกอินชัวเรอส์ เล็งใช้ระบบบริหารความเสี่ยงใหม่ จ่ายเคลมประกันข้าวนาปี

02/10/2018

คปภ. หารือรีอินชัวเรอส์ สวิส รี-มิวนิค รี แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทในการบริหารจัดการความเสี่ยง และแนวทางการลดช่องว่างด้านความคุ้มครอง ผ่านทางนโยบาย การชดใช้ค่าเสียหาย (Indemnity Policy) ที่เป็นการให้ความคุ้มครองตามความเสียหายที่แท้จริงตามหลักประกันวินาศภัยทั่วไป และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรับประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์พืชผลที่ประสบความสำเร็จในประเทศต่างๆ