คปภ. ทุ่มงบ 6 ล้านบาท จ้างบริษัท 2Fellows พัฒนาระบบเว็บไซต์ขายประกันออนไลน์ ช่วยค้นหาผู้ขายประกันออนไลน์ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องกับ คปภ.
 ">

ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คปภ. ทุ่มงบ 6 ล้านบาท จ้างบริษัท 2Fellows พัฒนาระบบเว็บไซต์ขายประกันออนไลน์

05/09/2018

คปภ. ทุ่มงบ 6 ล้านบาท จ้างบริษัท 2Fellows พัฒนาระบบเว็บไซต์ขายประกันออนไลน์ ช่วยค้นหาผู้ขายประกันออนไลน์ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องกับ คปภ. ระบุ ขณะนี้มีผู้ขายขึ้นทะเบียนกับ คปภ. แล้ว 70 - 80 ราย คาดระบบเว็บไซต์จะแล้วเสร็จกลางปี 2562 พร้อมแผนเร่งประชาสัมพันธ์ 5 - 6 เดือน                      ให้ประชาชนรับรู้ก่อนตัดสินใจซื้อด้วยตัวเอง คาดประกันผ่านช่องทางออนไลน์จะทำให้บริษัทประกันรายเล็กสามารถเข้าถึงผู้เอาประกันภัยได้เท่าเทียมกัน และจะช่วยลดข้อร้องเรียนการขายประกันผ่านช่องทางออนไลน์ได้ดียิ่งขึ้น    
(ประชาชาติธุรกิจ 6-9 ก.ย./น.15)