ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คปภ. ยันธุรกิจประกันภัยไทยยังแกร่ง ภาพรวมไม่มีปัญหา ปิดเจ้าพระยาประกันภัยไม่กระทบอุตสาหกรรม

29/03/2018

คปภ. ยันธุรกิจประกันภัยไทยยังแกร่ง ภาพรวมไม่มีปัญหา ปิดเจ้าพระยาประกันภัยไม่กระทบอุตสาหกรรม เชื่อหากธุรกิจประกันภัยมีการนำเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบมาใช้มากขึ้น จะทำให้มีการเตือนปัญหา และแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วมากขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีตัวใหม่ อย่าง Regulatory Technology หรือ “RegTech” ที่เป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการยกระดับและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลของภาคธุรกิจ รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยไม่สร้างภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น 

(โพสต์ ทูเดย์/น.A7, Bangkok Post/P.B2)