ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คปภ. อยู่ระหว่างแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการเปิดให้บริษัทประกันชีวิต จัดตั้งกองทุนส่วนบุคคล (ไพรเวตฟันด์)

19/05/2019

คปภ. อยู่ระหว่างแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการเปิดให้บริษัทประกันชีวิตจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคล (ไพรเวตฟันด์) เพื่อบริหารหรือตัดสินใจแทนลูกค้าในการสับเปลี่ยนกองทุนรวมของประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิตลิงก์) ได้ ซึ่งกำลังเสนอให้ เลขาธิการ คปภ. ลงนาม หลังจากนั้นคาดจะทำประชาพิจารณ์ (เฮียริ่ง) กับภาคธุรกิจได้ในช่วงต้นเดือน มิ.ย. นี้ โดยระหว่างนี้ คปภ. จะส่งหนังสือเวียนไปที่สมาคมประกันชีวิตไทย เพื่อจะได้แจ้งบริษัทสมาชิกต่อไป  
  (สยามธุรกิจ 20-22 พ.ค./น.12)