ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คปภ. เปิดตัวกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มแบบใหม่ "ประกันภัยสงกรานต์อุ่นใจ ประกันภัย 10 บาท"

30/03/2018

คปภ. เปิดตัวกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มแบบใหม่ “ประกันภัยสงกรานต์อุ่นใจ ประกันภัย 10 บาท” โดยบริษัทประกันจะเริ่มขายตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เม.ย. 2561 มีระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน นับจากวันที่ซื้อประกัน และได้รับความคุ้มครองสูงสุด 1 แสนบาท ซึ่งเป็นแบบประกันที่มีราคาถูกที่สุดในโลกขณะนี้ เพื่อเปิดโอกาส ให้ประชาชนสามารถเข้าระบบประกันภัยได้มากขึ้น ตั้งเป้ามีผู้ทำประกันภัย 10 บาท ประมาณ 1 ล้านฉบับ 

ทั้งนี้ สามารถซื้อได้โดยตรงที่บริษัทประกันภัย ประกอบด้วย บริษัทประกันชีวิต 4 บริษัท คือ ไทยประกันชีวิต ไทยสมุทรประกันชีวิต เมืองไทยประกันชีวิต และเอไอเอ และบริษัทประกันวินาศภัย 10 บริษัท คือ กรุงเทพประกันภัย ทิพยประกันภัย ซิกน่าประกันภัย กรุงไทยพานิชประกันภัย เจนเนอราลี่ประกันภัย ประกันภัยไทยวิวัฒน์ วิริยะประกันภัย เอเชียประกันภัย ไทยเศรษฐกิจประกันภัย และแอลเอ็มจีประกันภัย 

(เดลินิวส์/น.1, โพสต์ ทูเดย์/น.A2, A10, ไทยโพสต์/น.7)